Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Ruimtelijk Profiel Vergunningverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRuimtelijk Profiel Vergunningverlening
CiteertitelRuimtelijk Profiel Vergunningverlening
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12 Wet lokaal spoor

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuw profiel

16-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling

15592

Tekst van de regeling

Intitulé

Ruimtelijk ProfielVergunningverlening werken rond de baan (artikel 12)

De hieronder gegeven maten bepalen het ruimte profiel zoals bedoeld in artikel 12 van de WLS

Artikel 1 Tram

 

 • 1.1

  De grens ligt evenwijdig aan de buitenkant van het spoor op 2.5 meter vanaf twee buitenste rails. Horizonzaal en haaks gemeten op de rails, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig)

 • 1.2

  De grens ligt op 2.5 meter gemeten vanaf halte. Horizonzaal en haaks gemeten op de rails, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig).

Artikel 2 Metro

 

 • 2.1

  De grens ligt evenwijdig aan de buitenkant van het spoor op 10.0 meter vanaf twee buitenste rails of 6.0 meter vanaf teen talud baanlichaam. Horizonzaal en haaks gemeten op de rails, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig)

 • 2.2

  De grens ligt op 5.0 meter gemeten vanaf halte of halte uitgangen. Horizonzaal en haaks gemeten op de rails, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig).

 

Artikel 3 Bovenleiding systeem

 

 • 3.1

  De grens ligt evenwijdig 2.5 meter vanaf een bovenleidingmasten. Horizonzaal en haaks gemeten op de rails, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig)

 • 3.2

  De grens ligt op 5.0 meter vanaf bovenleidingsysteem (draden, schakelaars, isolatoren, etc.)

 

Artikel 4 Bij tram- metro- en RandstadRail kunstwerken

 

 • 4.1

  De grens ligt evenwijdig aan de buitenkant van het viaduct of de brug op 5.0 meter vanaf het viaduct of de brug. Horizonzaal en haaks gemeten op het viaduct of de brug, diepte en hoogte zijn onbepaald (oneindig).

 • 4.2

  De grens ligt evenwijdig aan de buitenkant van een tunnel op 5.0 meter vanaf de tunnel. Horizonzaal en haaks gemeten op de tunnel, diepte is onbepaald (oneindig) en hoogt ligt 5.0 meter bovendek tunnel.