Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 231;
 2. Gemeentewet, artikel 246a;
 3. Wet waardering onroerende zaken, artikel 30;
 4. Wet waardering onroerende zaken, artikel 31;
 5. Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 56;
 6. Invorderingswet 1990, artikel 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

12-01-2016

Gemeenteblad, 15-01-2016, nr. 4757

10-12-2015, nummer 1676

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken , artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990 ;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen

Artikel 1

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47 , 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  De medewerker Bedrijfsvoering (Belastingen en Verzekeringen)

 • 2.

  De medewerker Publieksdienstverlening

 • 3.

  De senior medewerker Bedrijfsvoering

 • 4.

  De medewerker Bedrijfsvoering

 • 5.

  De medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

 • 6.

  De medewerker KCC

 • 7.

  De medewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47 , 49 , 50 ,51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken , gelden mede jegens de volgende personen:

 • 1.

  De medewerker Bedrijfsvoering (Belastingen en Verzekeringen)

 • 2.

  De medewerker Publieksdienstverlening

 • 3.

  De senior medewerker Bedrijfsvoering

 • 4.

  De medewerker Bedrijfsvoering

 • 5.

  De medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

 • 6.

  De medewerker KCC

 • 7.

  De medewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen.

Artikel 4

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 5

De datum van ingang is 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends