Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Aanwijzing betaald parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing betaald parkeren
CiteertitelAanwijzing betaald parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Aanwijzing betaald parkeren van 15 december 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastngen 2015, artikel 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201601-02-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad 2016, 47996

Onbekend
01-01-201609-05-2016nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 124921

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing betaald parkeren

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

gezien het besluit van de raad van 1 september 2015, nr. 93-2015 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”,

 

gezien het collegebesluit van 29 maart 2016, no. 2016-10667 inzake “Tijdelijke aanpassing parkeren tijdens bouw ondergrondse fietsenstalling”, en

 

gelet op artikel 25 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”;

 

BESLUITEN

 

 

.1. In te trekken het bepaalde onder punt 2 van hun besluit van 15 december 2015 nr. 2015 - 43184 inzake Verhoging naheffingskosten parkeerbelastigen 2016”; waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 18a van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2012” mag worden geparkeerd.

2.WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

De volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, aan te wijzen als weggedeelten, waarop van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

 

 

Weggedeelte

Tijdsduur

Abtstraat, oostzijde

-ten noorden van de Patersbaan

-ten zuiden van de Calvariestraat en pand nr. 2

2 uur

Achter de Barakken

2 uur

Akerstraat

-noord tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan

-zuid tussen Wilhelminasingel en Heugemerweg

2 uur

Albertiplein

2 uur

Aldenhofpark

oostzijde tussen Tongerseweg en park

-noordzijde tussen de Prins Bisschopsingel en het Park

-tussen Prins Bisschopsingel en Tongerseplein

2 uur

Alexander Battalaan

-n/w zijde van huisnummer 26 tot aan Stationsstraat

- n/w zijde vanaf huisnummer 54 t/m 74

-z/o zijde, tussen Stationsstraat en Bourgognestraat

2 uur

Antonius Bieleveltstraat

2 uur

Avenue Ceramique (tussen Akerstraat en rotonde t.h.v Serpentilunet), met uitzondering van de parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) voor een voertuig dat aan het opladen is.

4 uur

Bellefroidlunet

4 uur

Bonnefantenstraat (ten zuiden van Academieplein)

2 uur

Boschstraat (beide zijden tussen Achter de Barakken en Maasboulevard)

2 uur

Brusselsestraat (combi)

2 uur

Calvariestraat (combi)

2 uur

Capucijnenstraat

-n-/w zijde tussen Herbenusstraat en Hoogfrankrijk

-n-/o zijde ten zuiden van aansluiting Herbenusstraat

-oostzijde tussen Grote Gracht en Capucijnengang

2 uur

Clermontlunet

4 uur

Daemslunet

4 uur

Duitsepoort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

2 uur

Franciscus Romanusweg

2 uur

Fransensingel

2 uur

Frontensingel (gedeelte ten zuiden van de oprit Noorderbrug tot aan Milieupark)

2 uur

Gebroeders Hermansstraat

2 uur

Grote Gracht

2 uur

Herbenusstraat

-westzijde (tussen Laagfrankrijk en huisnr. 84 en tussen Zakstraat / Kazemattenstraat)

-oostzijde (tussen Kazemattenstraat / Hoogfrankrijk)

-z-/o zijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat

2 uur

Hertellplein

2 uur

Hertogsingel (oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en het Tongerseplein)

2 uur

Het Bat, met uitzondering van de parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) voor een voertuig dat aan het opladen is.

2 uur

Hoogbrugplein

2 uur

Hoogbrugstraat

-Noordzijde tussen Rechtstraat en Wycker Grachtstraat en nabij de panden nrs. 10 tm 28

-Zuid zijde voor de panden nrs. 23 tot en met 41

2 uur

Karel de Vogelstraat

2 uur

Kommel (straat) (combi)

2 uur

Koningin Emmaplein (z-/o zijde tussen Brusselsestraat en Hertogsingel)

2 uur

Kruisherengang (combi)

2 uur

Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel)

2 uur

Lage Barakken (westzijde tussen Wycker Brugstraat en Sint Maartenslaan)

2 uur

Louis Loyensstraat

-zuidzijde (oneven huisnummers)

2 uur

Maagdendries (tussen Bogaardenstraat en Lindenkruis

2 uur

Maasboulevard

-westzijde tussen de Hoenderstraat en Kleine Gracht

-oostzijde ter hoogte van de Kamer van Koophandel

2 uur

Mosalunet

4 uur

Nieuwenhofstraat (zuidzijde aan Stadsmuur)

2 uur

Parallelweg, tussen Sint Maartenslaan en Theodoor Schaepkensstraat.

2 uur

Polvertorenstraat (zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijke ged. Polvertorenstraat)

2 uur

Rechtstraat (alle plaatsen behalve 2 plaatsen voor huisnr. 89)

2 uur

Remalunet

4 uur

Schildersplein

2 uur

Sint Antoniuslaan (noordzijde)

2 uur

Sint Maartenslaan

-zuidzijde tussen F.Romanusweg/Rechtstraat

-zuidzijde tussen Wilhelminasingel/A.Battalaan voor de huisnummers 21 tot en met 27

-noordzijde tussen Turennestraat en Parallelweg voor huisnummers 2 tot 14

2 uur

Sint Maartenspoort

2 uur

Sint Nicolaasstraat (tussen Brusselsestraat en Jekerstraat)

2 uur

Sint Pieterstraat (beide zijden ten zuiden van Kleine Looiersstraat incl. de brug over de Jeker (n-/o zijde vanaf een punt op 20 meter vanaf de Kleine Looiersstraat.)

2 uur

Sint Servaasbolwerk (n/o zijde vanaf Calvariestraat)

2 uur

Sonnevillelunet

4 uur

Sphinxlunet

4 uur

Spoorweglaan

-beide zijden ten zuiden van Bourgognestraat

2 uur

Statensingel, (uitsluitend oostzijde is combi)

2 uur

Stationsstraat (tussen Alexander Battalaan en Wycker Brugstraat

2 uur

Stationsstraat (tussen Stationsplein en Alexander Battalaan)

1 uur

Stellalunet

4 uur

Tongerseplein

-n-/o zijde

-z-/o zijde tussen Tongerseweg en oostelijke ventweg Prins Bisschopsingel

2 uur

Tongersestraat (n-/o zijde tussen Patersbaan/Minderbroedersberg en Polvertorenstraat /Abtstraat)

2 uur

Tongerseweg,met uitzondering van de parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) voor een voertuig dat aan het opladen is.

2 uur

Valentijn Clotsstraat

2 uur

Van Hasseltkade

-tussen Kleine Gracht en Maastrichter Grachtstraat

-westzijde tussen Kleine Grachtstraat/Gubbelstraat en Gubbelstraat/Hoenderstraat

2 uur

Wilhelminasingel

-westelijke ventweg tussen F.Romanusweg/Stationsstraat

-westelijke ventweg oostzijde tussen Stationsstr t/m nr. 100

-oostelijke ventweg westzijde tussen Sint Maartenslaan en Akerstraat

2 uur

Wycker Brugstraat (voorzover gelegen tussen Lage Barakken en Rechtstraat)

2 uur

Wycker Grachtstraat (westzijde tussen Wycker Brugstraat en Kattenstraat)

2 uur

Zakstraat

2 uur

Zeguerslunet

4 uur

Zwingelput

2 uur

 

2.2TERREINEN MET PARKEERAUTOMAAT

De volgende terreinen (of weggedeelten welke vallen onder terreinparkeren), gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand aan te wijzen als parkeerterrein, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in de parkeerapparatuur (parkeerautomaat) in de – voorzover aanwezig – gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uuren koopzondagen van 12-18.00 uur voor een door hen door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Weggedeelte

Tijdsduur

Academieplein (behalve de vier vergunninghoudersplaatsen direct gelegen aan de rechterzijde, voor de hoofdingang van de Jan van Eijck Academie)

4 uur

Borgharenweg (onder Noorderbrug oostzijde)

onbeperkt/ 1 dag

Boschstraat/Bassin(parkeerterrein voormalige Timmerfabriek)

4 uur

Fransensingel (onder de Noorderbrug)

4 uur

Henri Hermanspark (combi)

4 uur

Maasboulevard (John F. Kennedybrug)

Ten oosten van Maasboulevard:

-onder noordelijke afrit John F. Kennedybrug

-onder zuidelijke afrit westzijde J.F. Kennedybrug

-gedeelte tussen de noordelijke en zuidelijke afritten onder de J.F. Kennedybrug

Ten westen van de Maasboulevard:

-gedeelte onder de J.F. Kennedybrug gelegen aan de Prins Bisschopssingel

Onbeperkt/ 1 dag

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark)

onbeperkt / 1 dag

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg noordzijde tussen St Hubertuslaan/StPieterskade)

4 uur

Prins Hessen Casselstraat (combi)

4 uur

Sint Hubertuslaan (tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26)

onbeperkt / 1 dag

Prins Hessen Casselstraat

4 uur

Sint Hubertuslaan (ten noorden van Prins Bisschopsingel, met uitzondering van plaatsen voor woningen tussen Pr Bisschopsingel en Van Heylerhofflaan)

onbeperkt / 1 dag

Sint Lambertuslaan (tussen van Heylerhofflaan en Pr. Bisschopsingel)

4 uur

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig en Prins Bisschopsingel)

4 uur

Van Heylerhofflaan (combi)

4 uur

 

2.3 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

De volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, aan te wijzen als weggedeelte, waarop van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en koopzondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Tijdsduur onderstaande weggedeelten

Onbeperkt / 1 dag

Weggedeelten

 

Aalmoezenier Roumenplein

Mariabastion

Aalmoezenier Roumenstraat

Marjoleinstraat

Aalmoezenier Verheggenplein

Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat), exclusief MOSA parkeerterrein.

Aalmoezenier Verheggenstraat

Meester Ulrichweg

Acht Zaligheden

Menno van Coehoornstraat

Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg)

Aert van Trichtweg

Min. Goeman Borgesiusplantsoen

Aesculaapstraat

Min. Aalbersestraat

Akeleistraat

Min. Talmastraat

Alfons Arïensstraat (behalve de parkeerplaats gelegen tegenover huisnr. 104 t.b.v. Autodate)

Mgr. Poelsplein

Ambachtsweg

Mgr. Poelsstraat

Andoornstraat

Mgr. Schrijnenstraat

Andre Severinweg

Mockstraat

Anemonenstraat

Mockveld

Anjelierenstraat

Mosasaurusweg

Anjoulaan

Nassaulaan

Antoon van Elenstraat

Navarralaan

Aramislaan

Nobellaan (oostzijde)

Arcadiastraat

Noormannnensingel

Artsenijstraat

Notgerusweg

Asterstraat

Observantenweg

Attilaweg

Old Hickoryplein

August Flamentstraat

Oranjeplein

Aylvalaan, met uitzondering van de parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) waarvoor een parkeertijd geldt van 4 uren, voor een voertuig dat aan het opladen is.

Orchideeënstraat

Athoslaan

Orleansplein

Baron van Hövellstraat

Orleansstraat

Bastionstraat

Papenweg

Becanusstraat

Parkweg

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Pastoor Delruellestraat

Begoniastraat

Pastoor Habetsstraat

Bergweg

Pastoor Kribsweg

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Pastoor Wijnenweg

Bilserbaan

Pater Lemmensstraat (behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de St Hubertuslaan t.b.v. Autodate)

Blekerij

Paus Johannes 23 straat

Bloemenweg (behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats t.b.v. Autodate)

Paus Leo XIII plein

Brandenburgerplein

Paus Leo XIII straat

Brandenburgerweg

Peerboltestraat

Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

Perroenweg

Brusselseweg

Plateauweg

Brusselseweg (oostzijde tussen Orleansstraat/Bastionstraat)

Plenkershoven

Burgemeester Ceulenstraat

Porselijnstraat (oostzijde)

Cabergerweg (tussen Stantensingel en Fort Willemweg)

Porthoslaan

Cannerweg

President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

Champs Elyseesweg

Prinsesselaan

Cannerweg (n/w zijde van Tongerseweg tot aan Athoslaan)

Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg tussen St. Hubertuslaan en Maas)

Castelmorelaan

Prinsenlaan

Christiaan Sterckstraat

Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

Chrysantenstraat

Prof. Van Benedenstraat

Clavareaustraat

Prof. Cobbenhagenstraat

Condestraat

Prof. Crahaystraat

D’Artagnanlaan

Prof. Dumoulinstraat

Dauphinstraat

Prof. Henketplein

Dokter Bakstraat

Prof. Kernstraat

Dokter van Kleefstraat

Prof. Martensstraat

Duboisdomein

Prof. Moserstraat

Duitsepoort (ten zuiden van de Sphinxlunet)

Prof. Mullerstraat

Eburonenweg

Prof. Nypelsstraat

Edisonstraat (oostzijde)

Prof. Pasmansstraat

Edmond Jasparstraat

Prof. Pieter Willemsstraat

Eenhoornsingel

Prof. Roerschstraat

Elisabeth Strouvenlaan

Prof. Scholstraat

Endepolsdomein (westzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Universiteitssingel)

Prof. Thomassenstraat

Erfprinsbastionstraat

Proosdijweg

Factorijstraat

Randwycksingel

Fagotstraat (zuidzijde)

Ranonkelstraat

Fatimaplein

Ravelijnstraat

Florasingel

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

Fons Olterdissenstraat

Renier Nafzgerstraat

Forum/nabij Joseph Bechlaan (oostelijk gelegen plaatsen op het Forum)

Resedastraat

Frankenstraat (huisnummers:even 118 t/m 200 – oneven 139 t/m 207 AB)

Ringovenweg

Franklinstraat

Robert Schumandomein

Franquinetstraat

Rozenstraat

Frederikbastion

Ruttensingel

Furniusstraat

Scharnerweg -tussen spoor en A2 -westzijde vanaf A2 tit aan rotonde Sibemaweg

Geatano Martinolaan, met uitzondering van de parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) waarvoor een parkeertijd geldt van 4 uren, voor een voertuig dat aan het opladen is

.-oostzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Joseph Bechlaan

-westzijde voorzover gelegen tussen P. Henri Spaaklaan en inrit Forum

-z-/w zijde,vanaf inrit Forum tot aan Joseph Bechlaan

Sebastianenweg

Gardelaan

Seringenstraat

Gardeniersstraat

Severenplein (tussen Cramer van Brienenstraat en Ambyerstraat-noord)

Gascognelaan

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan) Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”

Gebroeders Moorsweg

Sint Amandusstraat

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Sint Annadal (noord-oostzijde)

Gentiaanstraat

Sint Annalaan

Gerard van Wermweg

Sint Gerardusweg

Gildenweg

Sint Gerlachusweg

Glacisweg

Sint Hubertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Graaf van Waldeckstraat

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van P.Bisschopsingel)

Halvemaanstraat

Sint Lucassingel

Heerdergroenweg

Sint Maternusstraat

Heerderweg

Sint Monulphusweg

Heerderdwarsstraat

Sint Odastraat

Heimoweg

Sint Pieterskade (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Hertogsingel (z/w zijde tussen Tongerseplein en Koningin Emmaplein)

Sint Pietersluisweg

Henri Govaertsweg

Sint Rochusweg

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

Sint Willibrordusstraat

Holsteinbastion

Thorbeckeplantsoen

Hubert Parisstraat

Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg/Hertogsingel)

Hunnenweg

Tongerseweg (tussen Tongerseplein-Aramislaan/Javastraat)

Hyacintenstraat

Trianonstraat

Jekerschans

Trocaderostraat

Jekerweg

Tuindersstraat

Jonkheer Ruysstraat

Tulpenstraat

Joseph Hollmanstraat

Universiteitssingel (vanaf Gaetano Martinolaan tot aan zuidelijke inrit particulier parkeerterrein)

Kalfstraat

Vaubanstraat

Kardinaal van Rossumplein

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

Kardinaal van Rossumstraat

Victor de Stuersstraat

Kastanjelaan

Vic. Reindersstraat

Koepelstraat

Viertorenstraat

Kolpingstraat

Volksbondweg

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan / Hertogsingel en Hertogsingel / Brusselsestraat)

Volksplein

Koningsplein

Voltaplein

Laan van Brunswijk

Voltastraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts)

Lage Kanaaldijk (vanaf St Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

Waldeck Pyrmontstraat

Laurent Polisstraat

Weryweg

Leidenlaan (z/o-zijde)

Weustenraadstraat

Leo Moonenstraat

Wijngaardstraat

Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

Wilgenlaan

L.van Middelhovenweg

Willem Vliegenstraat

Marconistraat

 

 

2.4 TERREIN MET PARKEERAUTOMAAT

Het volgende terrein, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand aan te wijzen als parkeerterrein, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in de parkeerapparatuur in de – voorzover aanwezig – gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uren koopzondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Weggedeelte

Tijdsduur

Fort Willemweg (Kastanjelaan/Cabergerweg)

Onbeperkt

Sint Theresiaplein (terrein voor de hoofdingang van de St Theresiaparochie)

Onbeperkt

3. Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt met ingang van 9 mei 2016.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 29 maart 2016.

 

De Secretaris,

P. J. Buijtels.

 

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.