Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;
CiteertitelAanwijzingsbesluit ‘plaatsen van spandoeken in spanframes gemeente’ (ex artikel 2:10 lid 4 Apv 2013)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10 lid 1 APV 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201531-05-2018Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 121057

744591

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

besluit:

Artikel 1

Mits daarvan een week van tevoren melding wordt gedaan en wordt voldaan aan het bepaalde in dit Aanwijzingsbesluit, is geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10 lid 1 APV 2013 vereist voor het plaatsen van een spandoek in een spanframe van de gemeente op de volgende locaties:

 • 1.

  Fascinatio Boulevard (rotonde rechtsaf, oostelijke richting);

 • 2.

  Van Beethovenlaan (rotonde rechtsaf, afslag Tjsaikovskistraat);

 • 3.

  Schönberglaan, Wagnerstraat (nabij viaduct westkant);

 • 4.

  Slotlaan, Abraham van Rijckevorselweg (kruising, afslag naar rechts);

 • 5.

  Abraham van Rijckevorselweg (doorgaande weg);

 • 6.

  Capelseweg (ingang sportpark, rechterkant);

 • 7.

  Burgemeester van Dijklaan (na rotonde, Shell benzinestation);

 • 8.

  Burgemeester van Dijklaan (doorgaande weg);

 • 9.

  Burgemeester Schalijlaan (evenwijdig aan het spoor, tegenover Tuinenbuurt);

 • 10.

  Burgemeester Schalijlaan (tegenover benzinestation Texaco, richting Hoofdweg);

 • 11.

  Burgemeester van Berensteijnlaan (bocht langs spoor);

 

Artikel 2

 

 • 1.

  In een spanframe wordt slechts één spandoek geplaatst van maximaal één meter hoog en vier meter lang/breed.

 • 2.

  Een organisatie kan jaarlijks eenmaal een of meer spandoek(en) plaatsen.

 • 3.

  Een spandoek mag geplaatst worden in een spanframe zeven dagen (van zondag tot en met zaterdag) voorafgaand aan de activiteit.

 

Artikel 3

 

 • 1.

  Het plaatsen van een spandoek in een spanframe vindt in eerste instantie plaats overeenkomstig de volgorde op het landelijk collecterooster van het lopende jaar van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 • 2.

  Indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt, is het plaatsen van een spandoek in een spanframe voorbehouden ten behoeve van voorlichtingscampagnes in het kader van de verkeersveiligheid of openbare orde en veiligheid.

 • 3.

  Indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt, is het plaatsen van een spandoek in een spanframe beschikbaar voor een evenement in de zin van artikel 2:24 lid 1 APV 2013 waarvoor een vergunning of melding ingevolge artikel 2:25 APV 2013 is vereist.

 • 4.

  De meldingen onder c worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 

Artikel 4

 

Een melding voor het plaatsen van een spandoek in een spanframe van de gemeente is rechtsgeldig als de melder een ontvangstbevestiging van zijn melding kan tonen en het college na ontvangst van de melding geen tegenbericht heeft verzonden. Met deze ontvangstbevestiging wordt aangetoond dat de melding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5

 

Indien geen ontvangstbevestiging van een melding kan worden getoond dan wel het college geen tegenbericht heeft verzonden, is het plaatsen van een spandoek in een spanframe van de gemeente niet toegestaan en verwijderen wij deze op kosten van de overtreder.

 

Artikel 6

 

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit het plaatsen van een spandoek in een spanframe van de gemeente.

 

Artikel 7

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.