Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Enschede

Aanwijzingsbesluit parkeren januari 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Enschede
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren januari 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren januari 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening Parkeerbelastingen 2016
 3. Parkeerverordening 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201602-07-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Digitaal Gemeenteblad 2015, 123575

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2016

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN JANUARI2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2016 en de Parkeerverordening 2016,

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2016

Artikel 1

 • 1. Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdelen a en b van de Verordening Parkeerbelastingen 2016 tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de parkeerplaatsen in de straten:

 • GEBIEDZONESTRAATNAAMBIJZONDERHEDEN
  B5Atjehstraat  
  B4Ambonstraat  
  B4Baliplein  
  B4Balistraat  
  B5Bankastraat  
  B4Bataviastraat  
  B4Batjanstraat  
  B5Baurichter  
  A1Beltstraat  
  B3Beukinkstraat  
  B8Bilderdijkstraat  
  B5Billitonstraat  
  B6Bisschopstraat  
  B6BlekerstraatTussen Mina Krusemanstraat en Haaksbergerstraat
  B4Boeroestraat  
  B3Bontweverij  
  B5Borneostraat  
  A1Boulevard - 1945, terrein INoordzijde
  A1Boulevard - 1945, terrein IIZuidzijde
  A1Brammelerstraat  
  A1Brammelerdwarsstraat  
  A1Brandweerstraat  
  A1Breugelmansgaarde  
  A1BrinkstraatTussen Spelbergsweg en Mooienhof
  B4BrinkstraatTussen Spelbergsweg en Hogelandsingel
  B4Buitenzorgplein  
  A1Burgemeester Edo Bergsmalaan  
  A1Burgemeester Edo BergsmalaanTerrein ten zuiden van Edo Bergsmalaan
  B3C.F. Klaarstraat  
  B3C.J. Snuifstraat  
  B5Celebesstraat  
  B4Ceramstraat  
  B8Da Costastraat  
  B8De Genestetstraat  
  A1De Heurne - OldenzaalsestraatFaam-terrein
  B3De KlompTen oosten van de Oldenzaalsestraat
  A1De Ruyterlaan  
  B5Delistraat  
  B7DeurningerstraatTussen Molenstraat en Lasondersingel
  B4Diepenbrockstraat  
  B8Dr. Benthemstraat  
  B6EmmastraatTussen Haaksbergerstraat en Minas Krusemanstraat
  B3Espoortstraat  
  B4Floresstraat  
  B7Fortuinstraat  
  B8Gemeentewerfstraat  
  B5GetfertwegTussen Haaksbergerstraat en huisnummer 334
  B8H.B. BlijdensteinlaanTussen Molenstraat en Lasondersingel
  B5HaaksbergerstraatTussen Koningstraat en Wooldriksweg
  A1HengelosestraatTussen Molenstraat en Fortuinplein
  B7HengelosestraatTussen Fortuinplein en nr. 100
  A1HermandadParkeerterrein bij ingang Nijverheidstraat
  A1HermandadParkeergarage Hermandad
  B4HeutinkstraatTussen Molukkenstraat en de Hogelandsingel
  A1Hoedemakerplein  
  A1Hoge BothofstraatParkeerterrein
  B3Hoge Bothofstraat  
  B4HogelandsingelTussen de Heutinkstraat en de Batjanstraat
  B3Hoog en droog  
  B4Hoogstraat  
  B4Javastraat  
  B4J.Obrechtstraat  
  B4J.P. Sweelinckstraat  
  B5Karimatastraat  
  A1Kortelandstraat  
  B6Kortenaerstraat  
  B7KottendijkTussen Deurningestraat en Boddenkampsingel
  B3KremersmatenTen westen van de Benninkburg
  A1KuipersdijkTussen Mooienhof en Spelbergsweg
  B4KuipersdijkTussen Spelbergsweg en Varviksingel
  B8Lasondersingel-Zuidzijde tussen H.B. Blijdensteinlaan en Oldenzaalsestraat -Noord- en zuidzijde tussen de Lasonderstaat en de H.B. Bijdensteinlaan
  B8LasonderstraatVanaf Dr. Benthemstraat tot en met kruising De Costastraat
  A1Ledeboerstraat  
  B3LipperkerkstraatTussen De Klomp en C.J. Snuifstraat
  B4Lombokstraat  
  A1M.H. TromplaanTussen De Ruyterlaan en Hoedemakerplein
  B6M.H. TromplaanTussen Stadsmatenstraat en De Ruyterlaan
  B4Madoerastraat  
  B5Medanstraat  
  A1Molenstraat  
  A1MolenstraatParkeerterrein tussen Parallelweg en Molenstraat
  B4Molukkenstraat  
  A1Mooienhof  
  B8Multatulistraat  
  B6Nassaustraat  
  B8Nicolaas BeetsstraatVanaf Dr. Benthemstraat tot nr. 21 oneven en 42 even
  B8NiermansgangParkeerterrein
  B8Niermansgang  
  B6Nieuwstraat  
  B8Nieuwe Schoolweg  
  A1Nijverheidstraat  
  A1OldenzaalsestraatTussen Boulevard 1945 en Molenstraat, inclusief parkeerterrein tussen de Oldenzaalsestraat en De Heurne en parkeerterrein achter de Klanderij
  B8OldenzaalsestraatVanaf Molenstraat tot nr. 138
  A1Overduingaarde  
  A1Parallelweg  
  B3Pelmolenstraat  
  B4PerikpleinParkeerplaats einde van het plein nabij Kuipersdijk
  B4PerikwegVanaf Brinkstraat tot kruising met Javastraat
  A1Piet Heinstraat  
  B8Potgieterstraat  
  B6Prinsestraat  
  B6Pyrmontstraat  
  B7Raiffeisenstraat  
  B3Reudinkstraat  
  B4Richard Holstraat  
  B4Rietmolenstraat  
  A1Ripperdastraat  
  B4Semarangstraat  
  B4Soendastraat  
  B4Soerabaiastraat  
  B4Spelbergsweg  
  B6Stadsmatenstraat  
  B8Staringstraat  
  A1Stationsplein  
  B5Sumatrastraat  
  B4Ternatestraat  
  B4Timorstraat  
  B3Tweede BothofdwarsstraatTussen Hoge Bothofstraat en Lipperkerkstraat
  B8Van Alphenstraat  
  A1Van Essengaarde  
  A1Van Galenstraat  
  A1Van Lochemstraat  
  B4Varviksweg  
  B3Veenstraat  
  B3VeenstraatTerrein aan zuidzijde Veenstraat
  B8Visserijstraat  
  B8Visserijterrein  
  B6Waldeckstraat  
  A1Wenninkgaarde  
  B3WilhelminastraatParkeerterrein tussen W. Alexanderstraat en Wilhelminastraat
  B3WilhelminastraatTussen Oldenzaalsestraat en Lipperkerkstraat
  B5Wooldriksweg  
  B5ZuiderspoorstraatTussen Wooldriksweg en Delistraat
  A1Zuidmolenstraat  
 • 2. Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een belanghebbenden vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2015, de parkeerplaatsen in de straten:

 • GEBIEDZONESTRAATNAAMBIJZONDERHEDEN
  A1Achter 't Hofje  
  B3Beatrixstraat  
  B5BorneostraatAlleen de met bebording aangegeven parkeeplaatsen
  A1Boulevard 1945 Terrein I, zone Boulevard Noord
  A1Boulevard 1945Terrein II, zone Boulevard Zuid
  B4JavastraatTussen huisnummer 15 de kruising met de Perikweg
  B3Julianastraat  
  A1Kalanderplein  
  B4Perikplein  
  B4SoendastraatVanaf nr. 3 tot einde van de straat
  B4SpelbergswegTussen huisnummer 6 en 44
  B7Van der Capellenstr.Zuidwest-zijde
  B3Willem-Alexanderstraat  

Artikel 2

 • 1. De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 19:00 uur;

  • -

   koopzondagen van 12.00 tot 19.00 uur;

  • -

   nationaal erkende feestdagen van 12:00 tot 19:00 uur;

  • -

   donderdagavond en overige koopavonden van 19:00 tot 21:00 uur;

 • 2. Het parkeren op parkeerplaatsen, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zondag van 00:00 uur tot 24:00 uur.

Artikel 3

 • 1. De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) door middel van:

  • -

   contante betaling;

  • -

   een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard;

  • -

   een pinbetaling.

 • 3. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00, hetzij met bankbiljetten van € 5,-, € 10,- en € 20,- worden voldaan.

 • 4. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur kan tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 5. Op alle plaatsen, met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter, dient de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4

 • 1. De begripsomschrijvingen uit de Verordening Parkeerbelastingen 2016 zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2. Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de “Huis aan Huis” en treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2016”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2015,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

De Secretaris, De Burgemeester,

M.J.M. Meijs Dr. G.O. van Veldhuizen