Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

AANWIJZINGSBESLUIT BETAALD PARKEREN 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT BETAALD PARKEREN 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015; deze regeling is d.d. 01-07-2016 vervangen door het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016 II"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2012
 2. Verordening parkeerbelasting 2016, art.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-07-2016Nieuwe regeling

10-11-2015

Electronisch gemeenteblad, NUMMER GVOP-2015-108969

besluitenlijst B&W d.d. 10-11-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BETAALD PARKEREN 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst;

 

Gelet op de artikelen van de Parkeerverordening 2012 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2016;

 

Besluit:

 

 • I.

  de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2016 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

 

 • II.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2016, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”;

 

 • III.

  te bepalen dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door bekendmaking in een huis-aan-huisblad onder vermelding dat dit besluit op grond van het bepaalde in artikel 139 Gemeentewet in het Gemeenteblad wordt opgenomen;

 

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van het vorige aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst van 10 november 2015.

 

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

 

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

1a Plaats en tijdstip betaald parkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2016 mag worden geparkeerd, zijn:

Tabel A:

 • Maandag tot en met zaterdag:

  Straatnaam:

  Geldig:

  van

  Tot en met

  Paardenmarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Godsplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  ’s-Gravenhofplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Grote Markt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Oranjebolwerk

  9.00 uur

  18.00 uur

  Steenpit

  9.00 uur

  18.00 uur

  Houtmarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Kleine Bagijnestraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Schuttershof

  9.00 uur

  18.00 uur

  Zomerstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Nieuweweg

  9.00 uur

  18.00 uur

  Brouwersplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Broodmarkt/Kruideniersplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Piersenstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Potterstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Moervaartstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Smedenplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Hoveniersstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Walmolenstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Koekebakkersplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Minderbroedersstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Vestdijkstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Frans van Waesberghestraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Lange Bellingstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Korte Bellingstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Bellinghof

  9.00 uur

  18.00 uur

  Refugium

  9.00 uur

  18.00 uur

  Asschepoort/Paardenmarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Minnebrugstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  H.Geesthuisplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Baudeloo

  9.00 uur

  18.00 uur

  Houtenkwartier

  9.00 uur

  18.00 uur

  Kloostergang

  9.00 uur

  18.00 uur

  Pottebakkersplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Overdamstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Kleine Zwanenstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Grote Zwanenstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Beestenmarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Gentsepoort

  9.00 uur

  18.00 uur

  Gentsestraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Oude Havensteeg

  9.00 uur

  18.00 uur

  Dubbele Poort

  9.00 uur

  18.00 uur

  Basiliekstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Steenstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Cornelis de Vosplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Grote Bagijnestraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Pottersstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Bakkersstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Korte Nieuwstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Lange Nieuwstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Walstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Heidenskwartier

  9.00 uur

  18.00 uur

  Fruiteniersplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  Beenhouwersstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Bonte-Hondstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Tuinstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Asscheboomgaard

  9.00 uur

  18.00 uur

  Kreupelstraat

  9.00 uur

  18.00 uur

  Korenmarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Vismarkt

  9.00 uur

  18.00 uur

  Princebolwerck

  9.00 uur

  18.00 uur

  Solmsbolwerck

  9.00 uur

  18.00 uur

  Gedeelte Havenfort (op bijgaande tekening in rood aangegeven)

  9.00 uur

  18.00 uur

Tabel B:

 •  

  Zondag

  Straatnaam:

  Geldig:

  Van

  Tot en met

  Paardenmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Godsplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  ’s-Gravenhofplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Grote Markt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Oranjebolwerk

  12.00 uur

  18.00 uur

  Steenpit

  12.00 uur

  18.00 uur

  Houtmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Paardenmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Kleine Bagijnestraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Schuttershof

  12.00 uur

  18.00 uur

  Zomerstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Nieuweweg

  12.00 uur

  18.00 uur

  Brouwersplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Broodmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Kruideniersplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Piersenstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Potterstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Moervaartstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Smedenplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Hoveniersstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Walmolenstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Koekebakkersplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Minderbroedersstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Vestdijkstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Frans van Waesberghestraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Lange Bellingstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Korte Bellingstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Bellinghof

  12.00 uur

  18.00 uur

  Refugium

  12.00 uur

  18.00 uur

  Asschepoort

  12.00 uur

  18.00 uur

  Minnebrugstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  H.Geesthuisplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Baudeloo

  12.00 uur

  18.00 uur

  Houtenkwartier

  12.00 uur

  18.00 uur

  Kloostergang

  12.00 uur

  18.00 uur

  Pottebakkersplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Overdamstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Kleine Zwanenstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Grote Zwanenstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Beestenmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Gentsepoort

  12.00 uur

  18.00 uur

  Gentsestraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Oude Havensteeg

  12.00 uur

  18.00 uur

  Dubbele Poort

  12.00 uur

  18.00 uur

  Basiliekstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Steenstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Cornelis de Vosplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Grote Bagijnestraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Pottersstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Bakkersstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Korte Nieuwstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Lange Nieuwstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Walstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Heidenskwartier

  12.00 uur

  18.00 uur

  Fruiteniersplein

  12.00 uur

  18.00 uur

  Beenhouwersstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Bonte-Hondstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Tuinstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Asscheboomgaard

  12.00 uur

  18.00 uur

  Kreupelstraat

  12.00 uur

  18.00 uur

  Vismarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Korenmarkt

  12.00 uur

  18.00 uur

  Princebolwerck

  12.00 uur

  18.00 uur

  Solmsbolwerck

  12.00 uur

  18.00 uur

  Gedeelte Havenfort (op bijgaande tekening in rood aangegeven)

  12.00 uur

  18.00 uur

Tabel C:

 •  

  Zaterdag

  Zondag

  Straatnaam:

  Geldig:

  Van

  Tot en met:

  Geldig:

  van

  Tot en met:

  Gedeelte Havenfort (op bijgaande tekening in blauw aangegeven)

  9.00 uur

  18.00 uur

  12.00 uur

  18.00 uur

  Stationsplein

  9.00 uur

  18.00 uur

  12.00 uur

  18.00 uur

  De Statie

  9.00 uur

  18.00 uur

  12.00 uur

  18.00 uur

1b Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in tabel A geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50, euro 1,00 of euro 2,00 dan wel door middel van een rekening-gebonden kaart.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of er dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart is gekoppeld als nodig om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerking stelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”
 • 1.

  De plaatsen waar onbeperkt mag worden geparkeerd met een vergunning, genoemd in artikel II, van de tarieventabel als bedoeld in artikel 2, lid b, van de Verordening parkeerbelastingen 2016 zijn:

Tabel A:

Maandag tot en met zondag:

Straatnaam:

Paardenmarkt

Godsplein

’s-Gravenhofplein

Grote Markt

Oranjebolwerk

Steenpit

Houtmarkt

Kleine Bagijnestraat

Schuttershof

Zomerstraat

Nieuweweg

Brouwersplein

Broodmarkt/Kruideniersplein

Piersenstraat

Potterstraat

Moervaartstraat

Smedenplein

Hoveniersstraat

Walmolenstraat

Koekebakkersplein

Minderbroedersstraat

Vestdijkstraat

Frans van Waesberghestraat

Lange Bellingstraat

Korte Bellingstraat

Bellinghof

Refugium

Asschepoort/Paardenmarkt

Minnebrugstraat

H.Geesthuisplein

Baudeloo

Houtenkwartier

Kloostergang

Pottebakkersplein

Overdamstraat

Kleine Zwanenstraat

Grote Zwanenstraat

Beestenmarkt

Gentsepoort

Gentsestraat

Oude Havensteeg

Dubbele Poort

Basiliekstraat

Steenstraat

Cornelis de Vosplein

Grote Bagijnestraat

Pottersstraat

Bakkersstraat

Korte Nieuwstraat

Lange Nieuwstraat

Walstraat

Heidenskwartier

Fruiteniersplein

Beenhouwersstraat

Bonte-Hondstraat

Tuinstraat

Asscheboomgaard

Kreupelstraat

Korenmarkt

Vismarkt

Princebolwerck

Solmsbolwerck

Havenfort

Stationsplein

Statie

 

 • 2.

  In afwijking van het bovenstaande geldt dat ter zake van het parkeren met een vergunning, zoals opgenomen in artikel II, onderdeel 4 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening parkeerbelasting 2016’ de maximale parkeerduur per dag is beperkt tot vier uur op de plaatsen zoals aangegeven onder bijlage 1, tabel A.

   

 • 3.

  a. Ter zake van het parkeren met een bezoekersvergunning overeenkomstig artikel II, onderdeel 5 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening parkeerbelasting 2016’ geldt dat per bezoekersvergunning (parkeerkraskaart) maximaal gedurende een dagdeel op de onder artikel 1 van bijlage 2 van dit besluit opgenomen plaatsen mag worden geparkeerd;

  b. Onder een dagdeel zoals genoemd in lid a van dit artikel wordt verstaan:

 • van 09.00 - 13.00 uur en van 13.00 uur-18.00 uur op maandag t/m zaterdag;

  van 12.00 uur - 18.00 uur op zondag.

  c. Betaling van parkeerbelasting via de onder a genoemde bezoekersvergunning vindt plaats middels het wegkrassen van de juiste dag, datum en dagdeel aan de voorzijde van de kraskaart. Wegkrassen dient plaats te vinden bij aanvang van het parkeren.