Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beheerplan wegen 2015-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerplan wegen 2015-2019
CiteertitelBeheerplan wegen 2015-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheerplan wegen 2015-2019 exb-2018-1464

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2015Nieuwe regeling

27-10-2015

Digitaal gemeenteblad, 11-11-2015

RUI 15/015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerplan wegen 2015-2019

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2015.

 

Besluit:

 

1. Het beheerplan wegen 2015-2019 vast te stellen en te kiezen voor variant 3 (Voorstel Civiel) inclusief de daarbij behorende financiële consequenties en de benodigde financiële middelen ten behoeve van het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen ten laste te brengen van de reserve Onderhoud Wegen en Bruggen.

 

2. In te stemmen met de financiering van het jaar

- 2015, zijnde € 206.920 exclusief BTW;

- 2016, zijnde € 277.274 + € 336.348 = € 613.622 exclusief BTW

 

3. Het krediet en de dekking voor de jaren 2017 tot en met 2019 te bespreken bij de Kadernota 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2015.

De griffier, De voorzitter

 

Beheerplan wegen 2015-2019 [Klik hier om het document te downloaden]