Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVeiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015nieuwe regeling

05-11-2015

Gemeenteblad 19 november 2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren

De burgemeester van de gemeente Veenendaal;

Overwegende dat:

 • -

  artikel 2:67van de Algemene Plaatselijke Verordening van Veenendaal (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrechtbepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister, een digitale versie is ontworpen die handelaren (bij voorkeur) gaan gebruiken;

 • -

  dit digitale in- en verkoopregister kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel kunnen worden geregistreerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

Gelet op: artikel 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Veenendaal en artikel 437, eerste lid, van het Wetboek Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 

Besluit

 • 1.

  Het digitale in- en verkoopregister (het Digitale Opkopers Register, DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 2.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Veenendaal, 5 november 2015,

 

De burgemeester van Veenendaal,

de heer mr. A.W. Kolff

 

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding te worden gezonden aan De burgemeester van Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC te Veenendaal.