Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

VERORDENING LOKATIES BUREAU BURGERLIJKE STAND

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING LOKATIES BUREAU BURGERLIJKE STAND
CiteertitelVerordening locaties burgerlijke stand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerphuwelijk, trouwlokaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108 en 147
  2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Nieuwe regeling

18-12-1997

Geen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LOKATIES BUREAU BURGERLIJKE STAND

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 1997; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING LOKATIES BUREAU BURGERLIJKE STAND

Artikel 1
  • 1.

    Het voltrekken van huwelijken, alsmede het aangaan van geregistreerde partnerschappen vinden plaats in het Gemeentehuis van Elburg.

  • 2.

    De overige werkzaamheden, de burgerlijke stand betreffende, worden verricht op het gemeentekantoor te Oostendorp.

Artikel 2

De verordening treedt in werking op 1 januari 1998.

Op deze datum vervalt de Verordening locaties bureau burgerlijke stand, vastgesteld door de raad der gemeente Elburg op 24 mei 1995.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Elburg in de openbare vergadering van 18 december 1997.

voorzitter secretaris