Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan openbare verlichting 2013-2022, versie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsplan openbare verlichting 2013-2022, versie 2015
CiteertitelBeleidsplan openbare verlichting 2013-2022, versie 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022 aangepaste versie 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Beleidsplan openbare verlichting 2013-2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2015Nieuwe regeling

27-10-2015

Digitaal gemeenteblad, 11-11-2015

RUI 15/018

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassing beleidsplan openbare verlichting 2013-2022

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 01 september 2015

 

Besluit:

 • 1.

  Akkoord te gaan met het beleidsplan openbare verlichting 2013-2022;

 • 2.

  Akkoord te gaan met het volgen van de Richtlijnen Openbare Verlichting 2011;

 • 3.

  Akkoord te gaan met het vervangingsscenario ‘Led+dimmen’ als beleid voor de openbare verlichting;

 • 4.

  Akkoord te gaan met de kosten van uitvoering van dit beleidsplan ten laste van het jaarlijkse onderhoudsbudget openbare verlichting ad €47.000,- en het jaarlijkse investeringskrediet op het Meerjareninvesteringsplan 2016-2019 ad €65.000,-..

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2015

De griffier, De voorzitter,

 

Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022 aangepaste versie 2015