Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Mandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen
CiteertitelMandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2015nieuwe regeling

24-09-2015

gemeenteblad

BM1501326

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen

Mandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen gemeente Steenbergen

 

De raad van de gemeente Steenbergen;

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015

 

Gelet op:

 

artikel 147 Gemeentewet en dat het in het kader van een doelmatige en uniforme wijze van het benoemen van de leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit het gewenst is om de benoemingsbevoegdheid van welstandsdeskundigen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

 

besluit:

 

De bevoegdheid om welstandsdeskundigen te benoemen en zitting te laten nemen in de commissie ruimtelijke kwaliteit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Steenbergen, 24-9-2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer J.A.M. Vos