Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Binnenmaas

Eerste wijziging nadere regels gemeentelijke begraafplaasen 2012 van de gemeente Binnenmaas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBinnenmaas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging nadere regels gemeentelijke begraafplaasen 2012 van de gemeente Binnenmaas
CiteertitelEerste wijziging nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2012 van de gemeente Binnenmaas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201501-01-201201-01-2016Ni28euwe maatvoering

28-02-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging nadere regels gemeentelijke begraafplaasen 2012 van de gemeente Binnenmaas

 

 

 

EERSTE WIJZIGING Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas;

gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen” van de gemeente Binnenmaas, d.d. 15 december 2011;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

“EERSTE WIJZIGING NADERE REGELS gemeentelijke begraafplaatsen 2012”.

 

Tijden van openstelling

 

Artikel 1 Openstelling

De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

 

Artikel 2 Tijden van begraven en asbezorging

De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

 • a.

  op werkdagen van 9.00 tot 14.30 uur;

 • b.

  op zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur;

Het college kan besluiten hiervan af te wijken.

 

Aantal lijken en asbussen in een graf of nis

 

Artikel 3 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een eigen dubbellaags graf kunnen:

  • a.

   maximaal twee lijken worden begraven;

  • b.

   of maximaal één lijk en maximaal twee asbussen met of zonder urn worden begraven.

 • 2.

  In een eigen kindergraf kan:

  • a.

   maximaal één lijk worden begraven van een kind tot 12 jaar;

  • b.

   of maximaal één asbus met de as van een overleden kind tot 12 jaar.

 • 3.

  In de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is het begraven in twee lagen alleen toegestaan op die delen van de begraafplaats die door het college hiervoor zijn aangewezen.

 • 4.

  In de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is een tweede begraving alleen toegestaan indien bij de eerste begraving in het betreffende graf verdiept is begraven.

 • 5.

  In een eigen graf kunnen op verzoek van de rechthebbende de aanwezige stoffelijke resten opnieuw onder in hetzelfde graf worden begraven na het verstrijken van een periode van minimaal 10 jaar na de laatste begraving. De ruimte die hierdoor beschikbaar komt mag door de rechthebbende opnieuw worden gebruikt voor het begraven van hetzelfde aantal overledenen, waarbij lid 1 tot en met 5 van dit artikel in acht worden genomen.

 • 6.

  Het hergebruik van een eigen graf, zoals is bedoeld in lid 6 van dit artikel wordt gedurende de termijn van een uitsluitend recht, zoals is beschreven in artikel 13 van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Binnenmaas’ slechts één maal toegestaan.

 • 7.

  In een eigen urnennis kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet als de afmeting van de nis het toelaat.

 • 8.

  In een algemeen graf worden maximaal twee lijken begraven.

   

Aanvraag vergunning gedenkteken

 

Artikel 4 Aanvraag vergunning en ontwerptekening

 • 1.

  Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient van tevoren schriftelijk bij het college te worden aangevraagd middels een daartoe vastgesteld formulier, onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening. In de aanvraag wordt het betreffende grafnummer vermeld.

 • 2.

  Op de ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan.

   Zie voorbeeld in de bijlage.

 • 3.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is.

 • 4.

  Alle gedenktekens en grafbanden moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd.

 • 5.

  Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken mag plaatsen.

   

Artikel 5 Voorwaarden aan gedenktekens

1.Op eigen graven mogen zowel staande als liggende gedenktekens worden aangebracht.

Voor de gedenktekens op eigen graven gelden de onderstaande afmetingen:

 

Begraafplaats

 

eigen graf volwassenen

kindergraf

 

 

 

 

L

x

B

x

H

 

L

x

B

x

H

 

 

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinenoord

 

 160

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maasdam, Raadhuisstraat

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Anthoniepolder

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnsheerenland

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westmaas

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puttershoek Bernhardlaan

 

120

x

65

 

 

Verplicht op roef van 15°

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puttershoek De Essenhof

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s-Gravendeel Maasdamseweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogtematen zijn uitgedrukt ten opzichte van het maaiveld. De fundatie is maximaal 15 cm dik en dient op het maaiveld te worden aangebracht. De fundatie is onderdeel van het gedenkteken. De maximale hoogte is inclusief fundatieplaat en gedenkteken. Zie bijlage 1.

 • 2.

  Ten aanzien van de gedenktekens op algemene graven gelden de volgende regels:

  • a.

   de grafbedekking mag alleen liggend worden uitgevoerd, verplicht geplaatst op een roefje van 15°;

  • b.

   de afmetingen van het gedenkteken zijn maximaal (lxb):0,50 m x 0,60 m.

  • c.

   de maximale hoogte van roefje inclusief gedenkteken is 25 cm.

 • 3.

  Ten aanzien van de gedenktekens op eigen graven met enkele begraaflagen geldt dat het monument centraal geplaatst dient te worden op de totale grafoppervlakte.

   

Artikel 6 Voorschriften bij urnennissen

1.De afdekplaat van een urnennis wordt door de rechthebbende of de

belanghebbende aangeleverd en wordt geplaatst in overleg met de beheerder.

2.De plaatsing of bijzetting van de urn vindt niet eerder plaats dan op het

moment dat de afdekplaat voorhanden is om de nis af te sluiten.

 • 3.

  De afdekplaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   maatvoering 56 x 48 cm;

  • b.

   uitgevoerd in natuursteen multicolor of balmoral;

  • c.

   standaard model vaashouder is toegestaan.

    

Uitvoering geven aan werkzaamheden

 

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden tijdens openingstijden mits geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

   

Artikel 8 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een eigen graf grafbedekkingen door of namens de rechthebbende worden verwijderd en herplaatst.

 

Artikel 9 Aanbrengen van voorwerpen

 • 1.

  Op een eigen graf, een eigen kindergraf, een eigen urnengraf en een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. De voorwerpen dienen te worden geplaatst binnen de ruimte die beschikbaar is voor het gedenkteken, zoals is bedoeld in artikel 5 (Voorwaarden aan gedenktekens).

 • 2.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen.

 • 3.

  Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis en/of de urnenmuur te bevestigen.

 • 4.

  Voor een eigen urnennis geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen alleen in of op de daarvoor bestemde locatie mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur. Het plaatsen van bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen in een nabij gelegen lege nis is niet toegestaan.

 • 5.

  Het plaatsen van tijdelijke kenmerken wordt slechts een termijn van één jaar na datum begraven toegestaan.

   

Grafbedekkingen

 

Artikel 11 Afmetingen beplanting

 • 1.

  De oppervlakte van een eigen graf kan door de rechthebbende van het graf worden voorzien van grafbeplanting. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is bepaald, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen in volwassen staat niet hoger zijn dan 0,80 m.

 • 2.

  Een algemeen graf kan door de belanghebbende worden voorzien van beplanting. Hiervoor is een oppervlakte beschikbaar die overeenkomt met de voor het gedenkteken beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is bepaald. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen in volwassen staat niet hoger zijn dan 0,30 m.

 • 3.

  De beplanting moet zodanig zijn dat de tekst op het gedenkteken leesbaar is.

 • 4.

  Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, kan van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

 • 5.

  Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de rechthebbende of belanghebbende te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening wordt aangebracht en onderhouden.

   

Artikel 12 Verwijdering grafbedekking zonder vergunning

Indien en voor zover het college overgaat tot het verwijderen van zonder vergunning of in afwijking van de vergunning aangebrachte grafbedekkingen, zal deze gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende worden gehouden. Na verloop van deze termijn zullen de verwijderde zaken aan de gemeente vervallen zonder dat tot enige aanspraak op vergoeding, in welke vorm of onder welke naam dan ook over hoeft te worden gegaan.

 

Artikel 13 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden door of namens rechthebbenden op of aan de grafbedekkingen moeten binnen een termijn van één maand worden hersteld.

   

Slotbepalingen

 

Artikel 14 Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

 

Artikel 15 Overgangsbepaling

Ter voorkoming van een onregelmatig beeld bij directe doorvoering van de nieuwe maatvoering is voor de volgende begraafplaatsen de volgende overgangsregeling van toepassing:

 

Begraafplaats De Essenhof te Puttershoek:

Grafnummers C/001 tot en met C/020 en

Grafnummers C/063 tot en met C/082

kunnen worden aangevuld met monumenten getoetst aan de Nadere Regels 2009 (maximale afmetingen 180 (l) x 80 (b) x 90 (h)

 

Begraafplaats Westmaas

Grafnummers E/055A tot en met E/055D

kunnen worden aangevuld met monumenten getoetst aan de Nadere Regels 2009 (maximale afmetingen 180 (l) x 80 (b) x 90 (h)

 

Begraafplaats Heinenoord

Grafnummer F/096 tot en met F/106

kunnen worden aangevuld met monumenten getoetst aan de Nadere Regels 2009 (maximale afmetingen 180 (l) x 80 (b) x 90 (h)

 

Voor al het overige bepaalde in deze regeling geldt dat deze nadere regels in de plaats treden van alle voorafgaande nadere regels van de begraafplaatsen van de voormalige gemeente Binnenmaas en de voormalige gemeente ’s-Gravendeel.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “EERSTE WIJZIGING NADERE REGELS gemeentelijke begraafplaatsen 2012” van de gemeente Binnenmaas .

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 28 februari 2012

 

De burgemeester, De secretaris,

mr.drs A.J. Borgdorff drs. C.H.W.M. Post

 

 

VOORBEELD TER VERDUIDELIJKING MAATVOERING

Particulier graf De Essenhof te Puttershoek

 

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Vooraanzicht