Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Beheersverordening De Krim

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening De Krim
CiteertitelBeheersverordening De Krim
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening De Krim, verbeelding 1 Beheersverordening De Krim, verbeelding 2 Beheersverordening De Krim, regels Beheersverordening De Krim, staat van bedrijven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2015nieuwe regeling

29-09-2015

Gemeenteblad, 20-10-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening De Krim

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015;

 

Besluit:

 

- De beheersverordening De Krim vast te stellen;

- De vaststelling van de beheersverordening De Krim bekend te maken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 29september 2015.

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders