Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Besluit vervanging archiefbescheiden Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2015Onbekend

24-06-2015

blad gemeenschappelijke regelingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015

 

 

Ongestructureerd artikel

Ongestructureerd artikel

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplit

Gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet.

Besluit(en):

Artikel 1

 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van Vervangingsbesluit Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015 voor vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervangingsbesluit Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit via GVOP en CvDR.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 2015.

Oss, 24-06-2015

Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant.

mr. J.F.H.P. Canton W.A.G.M. Hendriks-van Haren

secretaris voorzitter