Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Gebiedsaanwijzing instellen rook- en stookverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing instellen rook- en stookverbod
CiteertitelGebiedsaanwijzing instellen rook- en stookverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerprookverbod, brandveiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.1.6.6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2008Nieuwe regeling

13-05-2008

De Brug, 15-05-2008

B&W-besluit 13 mei 2008, punt 3.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing instellen rook- en stookverbod

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 

gezien het advies van de Commandant van Dienst Brandweer (CVDB)betreffende het instellen van een rook- en stookverbod in de natuurgebieden van de veiligheidsregio Brabant Noord;

 

overwegende dat door aanhoudende droogte de vegetatie in de bossen en natuurgebieden zeer verdroogd is waardoor een risico voor brand groot is;

 

voorts overwegende dat open vuur en roken in deze gebieden het brandrisico onnodig vergroten en het daarom uit oogpunt van bos- en natuurbeheer en uit een oogpunt van openbare veiligheid noodzakelijk is open vuur en roken te verbieden in deze gebieden;

 

tot slot overwegende dat een verbod op open vuur en het roken met onmiddellijke ingang en tenminste tot na neerslag van betekenis zal moeten gelden;

 

gelet op artikel 2.1.6.6 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

besluiten :

I.

Aan te wijzen als gebieden waarin open vuur en het roken verboden zijn:

 

 • -

  Het gebied Engelenstede in Berlicum;

 • -

  Het gebied Wamberg, Hooghei en Piksbos in Berlicum;

 • -

  Het gebied Konijnenbosje in Berlicum;

 • -

  Het gebied Seldensate in Berlicum;

 • -

  Het gebied Zegenwerp in Sint-Michielsgestel;

 • -

  Het gebied Gemeentebos in Sint-Michielsgestel;

 • -

  Het gebied de Bossche Broek in Sint-Michielsgestel;

 • -

  Het gebied de Houw in Sint-Michielsgestel;

 • -

  Het gebied Meerse Plas in Den Dungen;

 • -

  Het gebied Gasthuiskamp / Geelders in Gemonde;

 • -

  Het gebied Schoonberg in Gemonde;

 

en alle ander gebieden waar vegetatie dermate verdroogt is dat kans op het ontstaan van brand aanwezig is en die als natuurgebied beschouwd kunnen worden.

II.

Dit besluit bekend te maken door publicatie van het verbod op toegangspaden van de verschillende terreinen en door publicatie zoals gebruikelijk.

III.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking voor onbepaalde tijd.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel, gehouden op 13 mei 2008.

De secretaris,

mr. A.H.P.G. van de Kerkhof

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer