Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Aanwijzingsbesluiten (verbods)gebieden grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluiten (verbods)gebieden grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluiten (verbods)gebieden grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:8 Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2014Nieuwe regeling

21-01-2014

Week in Beeld huis-aan-huis bladen 29 januari 2014

2013/63358

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluiten (verbods)gebieden grote voertuigen (artikel 5:8, eerste lid, tweede lid en vierde lid, sub a Algemene Plaatselijke Verordening)

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

Gelet op artikel 5:8, leden 1, 2, en 4, sub a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014;

 

B E SL U I T vast te stellen de volgende:

Aanwijzingsbesluiten (verbods)gebieden grote voertuigen (artikel 5:8, eerste lid, tweede lid en vierde lid, sub a Algemene Plaatselijke Verordening)

 

Artikel I.

De volgende plaatsen aan te wijzen, waar het in artikel 5:8, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen aan den Rijn, bepaalde verbod om grote voertuigen (lengte meer dan 6 meter en hoogte meer dan 2,4 meter met inbegrip van de eventuele lading) te parkeren, geldt: de wegen binnen de bebouwde kom van gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel II.

De volgende wegen aan te wijzen, waar het in artikel 5:8, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen aan den Rijn bepaalde verbod om grote voertuigen (lengte van meer dan 6 meter met inbegrip van de eventuele lading) te parkeren geldt: de wegen binnen de bebouwde kom van gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel III.

De volgende wegen en/of openbare parkeergelegenheden aan te wijzen, waar het in artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen aan den Rijn bepaalde verbod om grote voertuigen te parkeren, niet geldt:

 • 1.

  Op het, ten zuiden van en parallel lopend aan de Zinkweg, in westelijke richting doodlopende weggedeelte, gelegen aan de westzijde van de Kalkovenweg.

 • 2.

  Op de als zodanig aangeduide parkeerplaats voor vrachtauto’s gelegen aan De Bijlen.

 • 3.

  Op de volgende, in het bedrijfsterrein Rijnhaven gelegen weggedeelten:

  • a.

   de Ondernemingsweg;

  • b.

   de Energieweg;

  • c.

   de Nijverheidsweg;

  • d.

   de Rijnhavenkade, met uitzondering van de voor laden en lossen van schepen bestemde weggedeelten aan:

  • 1.

   de zuidzijde van de Rijnhaven, nabij de Eikenlaan;

  • 2.

   de oostzijde van de Rijnhaven, voor zover gelegen tussen de Prinses Margrietlaan en de Eikenlaan;

  • e.

   de Industrieweg;

  • f.

   het ten oosten van de Bedrijfsweg gelegen gedeelte van de Handelsweg;

  • g.

   het gedeelte van de Magazijnweg, gelegen ten noorden van de Eikenlaan;

  • h.

   de noordzijde van het gedeelte van de Prinses Margrietlaan in de daarvoor bestemde strook.

 • 4.

  Op de volgende in het bedrijfsterrein Molenwetering gelegen wegen of weggedeelten: a. de zuidzijde van de Christiaan Huijgensweg tussen van Leeuwenhoekweg en de L. Pasteurweg.

 • 5.

  Op volgende in het bedrijfsterrein De Schans gelegen wegen of weggedeelten: a. op de Hefbrugweg.

 • 6.

  Op de oost- en de noordzijde van het Halverwege.

 • 7.

  Op het als zodanig aangeduide parkeerterrein voor vrachtauto’s aan het Buitenkerk, gelegen ten zuidoosten van de Verloostraat, in het gemeentedeel Zwammerdam.

 • 8.

  Op het als zodanig aangeduide parkeerterrein Molenwetering aan de Jac. P. Thijsseweg.

 • 9.

  Aan de zuidzijde van de Distributieweg richting de Magazijnweg, in de daarvoor bestemde strook;

 • 10.

  Aan de noord- en noordwestzijde van de Zaagmolenweg.

Artikel IV.

Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op de dag van de bekendmaking ervan.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 21 januari 2014,

de secretaris, de burgemeester,