Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Tarieventabel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTarieventabel 2017
CiteertitelTarieventabel 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tarieventabel vervangt de tarieventabel 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3, tweede lid, Verordening Rechten VRR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe tarieven

28-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, nr 571

15DB161128
16-01-201601-01-201631-12-2016Nieuwe tarieven

11-01-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 32

12DB160111
01-01-201501-01-2016Onbekend

24-11-2014

www.veiligheidsregio-rr.nl

10DB141124
31-12-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

B e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende Tarieventabel 2017, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van de Rechten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (“Verordening Rechten VRR”).

 

1 Ter beschikking stellen van personeel

Voor het ter beschikking stellen van een personeelslid, per manuur of gedeelte daarvan, wordt aansluiting gezocht bij de dan geldende tarieven in de "Handleiding Overheidstarieven" van het ministerie van Financiën. Hieronder vindt u de tarieven van 2017.

 

 

excl. BTW

incl. BTW

1.1

Schaal 4

€ 54,00

€ 65,00

1.2

Schaal 5

€ 55,00

€ 66,00

1.3

Schaal 6

€ 58,00

€ 70,00

1.4

Schaal 7

€ 61,00

€ 73,00

1.5

Schaal 8

€ 64,00

€ 78,00

1.6

Schaal 9

€ 69,00

€ 84,00

1.7

Schaal 10

€ 74,00

€ 89,00

1.8

Schaal 11

€ 81,00

€ 98,00

1.9

Schaal 12

€ 90,00

€ 108,00

1.10

Schaal 13

€ 98,00

€ 118,00

1.11

Schaal 14

€ 106,00

€ 128,00

2 Verstrekken van informatie

Het verstrekken van informatie wordt zoveel mogelijk digitaal verstrekt. Over het digitaal verstrekken van informatie worden geen rechten in rekening gebracht. Indien de aanvrager uitdrukkelijk verzoekt om een andere wijze van het verstrekken van de gevraagde informatie zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:

Vanaf 200 prints / scans / kopieën per stuk

€ 0,15

 

 

3 Tarieven OMS

6.1

Het aansluiten op de brandmeldpost met inbegrip van het testen van het doormeldsignaal bij aansluiting eenmalig

 € 1.435,00

6.2

Een abonnement ter zake van een aansluiting op de brandmeldpost als bedoeld in 6.1, per jaar

 € 1.706,00

 

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 28 november 2016.

De voorzitter,

A. Aboutaleb

De secretaris,

A. Littooij