Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Regeling proefperiode sluitingstijden speelautomatenhallen Tiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling proefperiode sluitingstijden speelautomatenhallen Tiel 2015
CiteertitelRegeling proefperiode sluitingstijden speelautomatenhallen Tiel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening speelautomatenhallen Tiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2015nieuwe regeling

18-08-2015

Gemeenteblad, 2015, 78350

TA

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling proefperiode sluitingstijden speelautomatenhallen Tiel 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft besloten om:

artikel 1.

Artikel 6 van de Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2012 waarin de sluitingstijden voor de speelautomatenhal in de binnenstad zijn bepaald, voor een proefperiode van 6 maanden niet van toepassing te verklaren.

artikel 2.

De proefperiode in te laten gaan op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld op 18 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Tiel,