Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013
CiteertitelBekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenschappelijke Regeling GBLT 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen 
  2. Waterschapswet 
  3. Gemeentewet 
  4. Algemene wet bestuursrecht 
  5. Algemene wet inzake rijksbelastingen 
  6. Invorderingswet 1990 
  7. Kostenwet invordering rijksbelastingen 
  8. Wet waardering onroerende zaken 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

24-09-2013

zoek.officielebekendmakingen.nl/2015-70034.html, x-x-x

212945

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden heeft op 24 september 2013 besloten om in te stemmen met de wijziging per 1 januari 2014 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013’ in de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2014’, en de toetreding per 1 januari 2014 van het college van de gemeente Zwolle tot de ‘Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2014’.

De gemeenschappelijke regeling treft u aan bij Externe bijlage. De regeling is ook te vinden op de website www.gblt.nl.