Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Lokale keuzes voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2015 regio Utrecht - Gemeente Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale keuzes voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2015 regio Utrecht - Gemeente Zeist
CiteertitelLokale keuzes voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2015 regio Utrecht - Gemeente Zeist
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Zeist

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

07-04-2015

Nieuwsbode, 19-08-2015

15cv.00120

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale keuzes voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2015 regio Utrecht - Gemeente Zeist

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist

Gelet op de uitvoering van de Regionale Huisvestingsverordening – gemeente Zeist;

Besluit:

In te stemmen met de Lokale keuzes voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2015 regio Utrecht - Gemeente Zeist, ingaande per 1 juli 2015:

Artikel 2.4.2 lid C Doorstroming
 • -

  Lid 1: Onder de regeling ‘van groot naar kleiner’ wordt voorrang verleend aan doorstromers. Doel van de regeling is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt door huishoudens die een eengezinswoning (in de sociale huur) achterlaten, voorrang te geven bij de toewijzing van appartementen. Toewijzing geschied via WoningNet.

 • -

  Lid 2: Bij maatwerktoepassingen is het toegestaan om huurders binnen hetzelfde complex door te laten schuiven naar een andere, vergelijkbare woning. Hierbij mag geen wooncarrière worden gemaakt. Bij twijfel vindt afstemming plaats tussen corporatie en gemeente.

Artikel 2.4.2 lid E Bijzondere doelgroepen
 • -

  Grote gezinnen (minimaal 6 personen) kunnen voorrang krijgen bij de toewijzing van grote woningen (vanaf 5 kamers). De corporaties labelen hier een klein deel van de voorraad voor. Toewijzing geschied via WoningNet. Om de doorstroming te bevorderen kan directe toewijzing plaatsvinden, uitsluitend in overleg met de gemeente.

 • -

  Huurders met een betaalachterstand. Huurders met een ernstige betalingsproblemen vanwege onvoorziene financiële omstandigheden, kunnen middels een maatwerkoplossing eenmalig een goedkopere woning aangeboden krijgen door de woningcorporatie. Doel is om huisuitzetting te voorkomen.

Artikel 2.6.3 lid A Lotingsmodel
 • -

  Maximaal 10% van het vrijkomende aanbod in een jaar mag worden verloot. De 10% geldt per woningcorporatie. Eengezinswoningen, zorgwoningen en woningen voor ouderen mogen niet worden verloot. Bij loting is de huurinkomenstabel en de bezettingsnorm van toepassing.

 

Artikel 2.6.3 Lid D Woongroepen
 • -

  De woongroepregeling is van kracht voor de volgende complexen:

  • o

   Woongroep Tussenin: 8 woningen in De Grift (Seyster Veste)

  • o

   Woongroep Dinslo: kardinaal Alfrinkhof, Huis ter Heide (Seyster Veste)

  • o

   Woongroep Meester de Klerkstraat: Meester de Klerkstraat 33 t/m 39, 41, 55 t/m 63, 77 t/m 83 en 99 t/m 107 in Zeist (De Kombinatie)

  • o

   Vereniging Woongroep Oud Zeist (VWOZ): Couwenhoven 12-21 (R.K. Woningbouw)

Evaluatie

Jaarlijks stellen de corporaties een overzicht beschikbaar van de bijzondere toewijzingen onder de hierboven genoemde regels.

Aldus besloten op 7 april 2015,

de secretaris, de burgemeester,

I. Lissenberg-van Dam drs. J.J.L.M. Janssen