Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR
CiteertitelAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201715-11-2018Onbekend

17-05-2017

Website BSR

DB
01-05-201422-05-2017Onbekend

09-04-2014

Website BSR

DB

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR

 

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 

BESLUIT:

 

de manager Backoffice aan te wijzen als invorderingsambtenaar van BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

 

Als plaatsvervangend invorderingsambtenaar van BSR wordt aangewezen de directeur van BSR.

 

Dit besluit treedt in werking op 22 mei 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 mei 2017.

 

H.C. van Oorschot                                     G.M. Scholtus

Voorzitter                                                  Directeur