Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
Officiële naam regelingAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR
CiteertitelAanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201422-05-2017Onbekend

09-04-2014

Website BSR

DB

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR)

Gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

Besluit:

De manager Backoffice aan te wijzen als invorderingsambtenaar van BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 april 2014.

A. Fernhout RA                                          G.M. Scholtus

Voorzitter                                                  Directeur