Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2017
CiteertitelAanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Algemene bekendmaking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201731-12-2018Besluit

17-05-2017

Website BSR

DB
01-05-201401-03-2018Besluit

09-04-2014

Website BSR

DB

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR 2017

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR)

 

gelet op artikel 18, onderdeel f, van voornoemde gemeenschappelijke regeling;

 

BESLUIT:

 

de manager Klant Contact Center aan te wijzen als heffingsambtenaar van BSR, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.

Als plaatsvervangend heffingsambtenaar van BSR wordt aangewezen de directeur van BSR.

 

Dit besluit treedt in werking per 22 mei 2017 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 mei 2017.

 

H.C. van Oorschot                                       G.M. Scholtus

Voorzitter                                                   Directeur