Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Algemene gedoogregeling voor het in gebruik nemen van een gebouw als kinderdagverblijf gemeente Den Helder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene gedoogregeling voor het in gebruik nemen van een gebouw als kinderdagverblijf gemeente Den Helder
CiteertitelAlgemene gedoogregeling voor het in gebruik nemen van een gebouw als kinderdagverblijf gemeente Den Helder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2015nieuwe regeling

28-04-2015

Stadsnieuws 2015, 19

b15.00252

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene gedoogregeling voor het in gebruik nemen van een gebouw als kinderdagverblijf gemeente Den Helder

 

Als een nieuw kinderdagverblijf wil starten dan zijn daar diverse vergunningen voor nodig. Deze kunnen over het algemeen binnen 6 – 8 weken worden verleend. Echter, voor het afgeven van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik geldt een uitgebreide voorbereidingsprocedure van maximaal 26 weken. Zo moet er o.a. eerst een ontwerp vergunning ter inzage worden gelegd. Daarbij zal een initiatiefnemer deze vergunning pas aanvragen, wanneer duidelijk is dat de andere benodigde vergunningen ook daadwerkelijk kunnen worden verleend.

De gemeente Den Helder vindt het onevenredig en onredelijk om de start/opening van een kinderdagverblijf nog tot 26 weken te laten wachten wanneer duidelijk is dat dit veilig is en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik verleend zal gaan worden.

Om hier tijdelijk een oplossing voor te bieden zijn de volgende regels opgesteld.

Artikel 1 Gedoogregeling

Vooruitlopend op de afgifte van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt toegestaan (gedoogd) dat het gebouw al als kinderdagverblijf in gebruik wordt genomen, onder de voorwaarden dat:

  • 1.

    Alle overige benodigde vergunningen zijn verleend.

  • 2.

    De ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet ter inzage zijn gelegd.

  • 3.

    Het gebouw is door de brandweer gecontroleerd en voor het gebruik als kinderdagverblijf goedgekeurd.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag nadat zij zijn bekend gemaakt.

Artikel 3.2 Titel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Algemene gedoogregeling voor het in gebruik nemen van een gebouw als kinderdagverblijf gemeente Den Helder”.

 

Den Helder, 28 april 2015

 

Burgemeester en wethouders van Gemeente Den Helder

Koen Schuiling, burgemeester

Dr. Joost C.M. Cox, secretaris