Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Beleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie
CiteertitelBeleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie, zoals vastgesteld op 25 november 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Participatiewet, artikel 27
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201501-01-2015nieuwe regeling

26-05-2015

Stadsnieuws 2015, 24

B15.00299

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie

 

 

 

Algemeen

Op grond van artikel 27 van de Participatiewet kan het college de bijstandsnorm, zoals genoemd in artikel 20 en 21 van diezelfde wet, lager vaststellen indien een belanghebbende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de uitkeringsnorm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie.

 

 

Gemeentelijk beleid

Artikel 1 Delen woonlasten

 • 1.

  Indien een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder in dezelfde woning als waar hij/zij het hoofdverblijf heeft/hebben één of meerdere ruimten (onder)verhuurt aan een derde of in dezelfde woning een kostganger heeft, waarbij sprake is van een commerciële huurprijs of kostgeld, wordt de uitkeringsnorm verlaagd met 10% van het wettelijk minimumloon.

 • 2.

  Wanneer sprake is van meerdere huurders of kostgangers in dezelfde woning als waar belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, wordt de verlaging van 10% vermeerderd met het aantal huurders of kostgangers.

Artikel 2 Ontbreken woonlasten

 • 1.

  Indien door een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder een woning wordt bewoond waaraan geen kosten van huur of hypotheek zijn verbonden, wordt de uitkeringsnorm met 15% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag verlaagd.

 • 2.

  Indien door een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden geen woning wordt bewoond, wordt de uitkeringsnorm met 15% van het wettelijk minimumloon verlaagd.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2015.

 

Den Helder, 26 mei 2015

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Koen Schuiling, burgemeester

Dr. Joost C.M. Cox, secretaris