Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Roerdalen

Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Roerdalen
Officiële naam regelingNadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen
CiteertitelNadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201528-01-201530-12-2015Nieuwe regeling

17-12-2014

Gemeenteblad, nr. 50453

2014/12/17/16

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Reclamebeleid

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gelet op de motie van de gemeenteraad van 25 april 2013;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2014;

het volgende besluit genomen:

Besluit:

 • 1.

  de Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen, met inachtneming van de aangenomen amendementen 2014A35 en 2014A36, vast te stellen;

 • 2.

  de APV Roerdalen 2014 te wijzigen, zoals bedoeld in bijlage 4 van de Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen;

 • 3.

  hoofdstuk 6 in de Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen aan te merken als aanvulling op de Welstandsnota 2009;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt de dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2014.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans mr. M.D. de Boer-Beerta

Nadere regels reclamebeleid gemeente Roerdalen [Klik hier om het document te downloaden]