Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regeling vergoedingingen vrijwillig brandweerpersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoedingingen vrijwillig brandweerpersoneel
CiteertitelVergoeding vrijwillig brandweerpersoneel (Medische keuring en PPMO)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-201501-02-2015art. 1,2,3.

26-02-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR nr. 57, 28 mei 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoedingingen vrijwillig brandweerpersoneel

 

 

Artikel 1 Vergoeding voor bezoek aan de keuringsarts en het PPMO

De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:16, lid 2 staat vermeld achter de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de vierde kolom (hoog tarief). Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger voor die activiteit geen recht op vergoeding.

Artikel 2 Tijdsduur

De benodigde tijd voor de keuring / PPMO is vastgesteld op drie uur per keuring inclusief reistijd.

Artikel 3 Reiskosten

Reiskosten gemaakt in verband met de keuring / PPMO worden geacht onderdeel uit te maken van de vergoeding als bedoeld onder artikel 1 van deze regeling en worden derhalve niet apart vergoed.

Vrijwillige brandweer (vergoeding)

 

Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Vergoeding voor bezoek aan de keuringsarts en het PPMO

 

Artikel 2 Tijdsduur

 

Artikel 3 Reiskosten