Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Afsluiten electronische weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfsluiten electronische weg
CiteertitelAfsluiten electronische weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17 
  2. Wet openbaarheid van bestuur 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2015nieuwe regeling

23-12-2014

GVOP, 02-02-2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Afsluiten electronische weg

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam;

gelet op het bepaalde in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede gelet op de Wet openbaarheid van bestuur;

besluiten:

De elektronische weg (zowel e-mail als fax) af te sluiten voor verzoeken ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan het college;

De elektronische weg (zowel e-mail als fax) af te sluiten voor verzoeken ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan de burgemeester;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten op 23 december 2014.