Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en Horecawet
 2. Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 3. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 4. Regeling toezichthoudernde ambtenaren Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2015Nieuwe regeling

17-04-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 46514

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg

 

De burgemeester van de gemeente Gennep;

 

Gelet op:

 

artikel 41 van de gewijzigde Drank- en Horecawet kan de burgemeester ambtenaren aanwijzen die met het toezicht op de naleving van die wet worden belast;

 

Gelezen:

 

het “Convenant buitengewoon opsporingsambtenaren Noord- en Midden-Limburg in het kader van de Drank- en horecawet”.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het “aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg”

 

de volgende medewerkers van de gemeenten Beesel, Nederweert, Roermond, Venray en Venlo die belast zijn met het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet:

 

 • ·

  de heer F.M.A.J. van der Sluijs;

 • ·

  de heer P. Gommans;

 • ·

  de heer J. Coenders;

 • ·

  de heer E. van der Wallen;

 • ·

  mevrouw T. Boeren;

 • ·

  de heer C. Thoonsen;

 • ·

  de heer B.J.M. van Mook;

 • ·

  de heer A.P.M.G. Poels;

 • ·

  mevrouw M.J.P. Schreurs;

 • ·

  de heer P.H.W. Sloesen;

 

aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet voor het grondgebied van de gemeente Gennep.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg” en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 17 april 2015

Burgemeester van Gennep,

De burgemeester,