Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012 (verbod nachtelijk verblijf)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012 (verbod nachtelijk verblijf)
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012 (verbod nachtelijk verblijf)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012, art. 2:65b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2015Nieuwe regeling

21-04-2015

Gemeenteblad, nr. 36277 (29-04-2015)

15.09943

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012 (verbod nachtelijk verblijf)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelet op het bepaalde in artikel 2:65b van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012;

besluiten:

 • I.

  aan te wijzen als recreatieterreinen waar het in het belang van het voorkomen van overlast voor een ieder verboden is zich daarin te bevinden:

  - de voetbalkooi nabij de brede school Kaskade aan het Schoolplein te Roelofarendsveen;

  - de ligweide aan de Galgekade te Roelofarendsveen.

 • II.

  te bepalen dat het onder I. genoemde verbod geldt tussen 22.00 uur en 08.00 uur;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 21 april 2015.

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M.van der Velde-Menting