Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zeist
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zeist
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
  2. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2015Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad, 2015, 24719

Nr. 823

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zeist

Op 10 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besloten de volgende medewerkers van het team Vergunningen aan te wijzen als toezichthouders ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb):

 

De heer J.J. Enders

De heer A. Potgieter

De heer J.G. M de Bruin

De heer A. Jagersma

Mevrouw H.J. Kolff

Mevrouw L.M. Vodegel

Mevrouw G.M. Keizer

Mevrouw S. Anakhrouch-Tihouna

De heer F.J.W. Verheul

Mevrouw D.T. Melman

De heer N.G. Geelkerken

 

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.