Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanwijzing gebieden op basis van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden op basis van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008
CiteertitelAanwijzing gebieden op basis van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4.9 en 5.5 Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2010Nieuwe regeling

22-03-2010

Gemeenteblad 2010, nr. 34

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden op basis van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het op 9 februari 2010 ter beperking van woonoverlast heeft vastgesteld:

Aanwijzing gebieden op basis van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

 

Op basis van de artikelen 4.9 en 5.5 van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008 zijn de buurten Bennekel-Oost, Limbeek, Doornakkers-Oost en Doornakkers-West overeenkomstig bijgevoegde kaarten aangewezen. Voor deze gebieden geldt dat iedere aanvraag om een splitsings- en/of omzettingsvergunning wordt geweigerd omdat blijkens de buurtthermometer vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vergunningverlening zou leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Eindhoven, 22 maart 2010.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

R. van Gijzel, burgemeester.

 

 

A. Brunninkhuis, secretaris.

 

Uitgegeven, 22 maart 2010.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

A.Brunninkhuis.

 

 

 

Aanwijzing buurt Limbeek (Limbeek-Noord en Limbeek-Zuid) op grond van artikelen 4.9 en 5.5 van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

 

Aanwijzing buurt Bennekel-Oost op grond van artikelen 4.9 en 5.5 van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

 

Aanwijzing buurt Doornakkers-Oost en Doornakkers-West op grond van artikelen 4.9 en 5.5 van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening 2008

 

 

XG10010166.def