Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland
CiteertitelOmgevingsverordening Gelderland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpwegen, verkeer en vervoer, landschap, agrarische sector, recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht is niet compleet, de volgende versies zijn niet beschikbaar in het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen:

Besluit van Provinciale Staten van 8 juli 2015, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2015, 4313.

Besluit van Provinciale Staten van 11 november 2015, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2016, 2050.

Besluit van Provinciale Staten van 25 januari 2017, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad 2017, 435.

In Provinciaal blad 2019-2821 is een aanvulling en correctie gepubliceerd op de bekendmaking in Provinciaal Blad 2019-1518

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  4. artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
  5. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
  6. artikel 4.4 van de Waterwet
  7. artikel 4.8 van de Waterwet
  8. artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming
  9. artikel 57 van de Wegenwet
  10. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201902-05-2019Wijzigingen in Wonen; Werklocaties; Windenergie; Natuur (vrijstelling soorten);Natuurcompensatie; Natuurbegraven; Grondwaterbescherming; Natuur (brandgang); Natura 2000;Luchthavenregelingen en redactionele aanpassingen. Zie Het Actualisatieplan 6 tot wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland met planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1, met inachtneming van amendement 18A44

19-12-2018

prb-2019-1518

2018-712
16-10-201801-03-2019Wijziging kaart Regels Natuur

09-10-2018

prb-2018-7600

2017-642
05-01-201816-10-2018artikel 1.1.1, 2.1.1, 2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.3.5.1, 3.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.8.3, 2.7.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.7, 3.3.3.8, 3.3.5.6, 3.9.1, 8.2.2, titel 2.3, 3.9, bijlage 4,

13-12-2017

prb-2018-73

2017-642
01-01-201805-01-2018artikel 2.5.1.1, 8.2.2

13-12-2017

prb-2017-6080

2017-012713
15-12-201701-01-2018Wijziging kaart Regels Natuur

12-12-2017

prb-2017-5791

2017-014076
12-12-201705-06-201515-12-2017Wijziging kaart Regels Natuur

02-06-2015

prb-2017-5742

2016-016495
06-07-201712-12-2017artikel 2.3.2.1, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, paragraaf 3.8,

28-06-2017

prb-2017-2913

2016-016495
03-05-201706-07-2017artikel 2.5.3.2

12-04-2017

prb-2017-1944

PS2017-238
12-04-201703-05-2017artikel 2.7.1.4

04-04-2017

prb-2017-1564

2017-00124
22-03-201712-04-2017artikel 2.1.1, 2.3.3.1, 2.4.7.1, 2.4.8.1, 2.4.8.2, 2.4.8.3, 2.5.1.1, 2.5.2.2, 2.5.3.1, 2.5.3.2, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.5.6.1, 2.5.6.2, 2.5.6.3, 2.5.7, 2.7.1.2, 2.7.1.3, 2.7.1.8, 2.7.1.4, 2.7.1.5, 2.7.1.6, 2.7.1.7, 2.7.4.2, 2.7.7.1, 2.8.1.2, 2.8.3.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.5, 3.3.3.8, 3.3.3.9, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5, 3.3.6.1, 3.3.6.2, 3.3.6.3, 3.3.6.4, 3.3.6.5, 3.3.6.6, 3.5.2, 4.1.1, 6.2.4.1, 8.3.3.1, 8.3.3.2, 8.3.3.4, 8.3.3.5

01-03-2017

prb-2017-1234

PS2017-71
17-10-201422-03-2017nieuwe regeling

24-09-2014

Provinciaal Blad 2014 nr. 2624

PS2015-51

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende Omgevingsverordening Gelderland

 

Voor de actuele geconsolideerde versie van deze regelgeving zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07

 

In deze geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening (moederplan vastgesteld door PS op 24 september 2014) zijn de wijzigingen ten gevolge van de volgende besluiten verwerkt:

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel I, vastgesteld door PS op 8 juli 2015);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 2 juni 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2014) deel II (vastgesteld door PS op 11 november 2015);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) deel A (vastgesteld door PS op 25 januari 2017, en 1 maart 2017);

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2016) (vastgesteld door PS op 1 maart 2017);

-Rectificatie Natuurbegraven Omgevingsverordening (december 2016) GS dd. 4 april 2017;

-Rectificatie Plussenbeleid Omgevingsverordening (december 2016) PS dd. 12 april 2017;

-het actualisatieplan Omgevingsverordening (juni 2017) (vastgesteld door PS op 28 juni 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 12 december 2017);

-het Actualisatieplan Omgevingsverordening (december 2017) (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het Actualisatieplan 5 Omgevingsverordening met amendement 17A24 (vastgesteld door PS op 13 december 2017);

-het besluit tot Aanpassing begrenzing GNN en GO (vastgesteld door GS op 9 oktober 2018) ;

-het Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening (vastgesteld door PS op 19 december 2018).

 

 

Provinciale Staten