Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Eilandsraadverkiezingen van 2 maart 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Eilandsraadverkiezingen van 2 maart 2011
CiteertitelBesluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Eilandsraadverkiezingen 2011
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge onderdeel IV is het besluit per direct in werking getreden. Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de dag van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Kieswet, artt. E3, E4 en J4
 2. Kiesbesluit, art. E1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2011Nieuwe regeling

28-02-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Eilandsraadverkiezingen van 2 maart 2011.

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Betreft:

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Eilandsraadverkiezingen van 2 maart 2011.

 

Overwegende dat:

 • -

  Het in verband met het in werking treden van de Kieswet in het openbaar lichaam Saba vereist is ten behoeve van de eilandsraadverkiezingen een stembureau in te stellen;

 • -

  Er in het openbaar lichaam Saba twee stembureaus ingesteld zullen zijn, waarvan een zitting neemt in The Bottom en een in Windwardside;

 • -

  De stemlokalen van deze stembureaus gevestigd zullen zijn in The Bottom in het Sunny Valley Youth Center alsmede in Windwardside in het Eugenius Johnson Center op Saba;

 • -

  Elk stembureau bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, van wie er een voorzitter is;

 • -

  Tevens dienen voldoende plaatsvervangende leden te worden benoemd;

 • -

  De benoeming geldt totdat de uitslag van de Eilandsraadsverkiezingen definitief is vastgesteld.

 

Gelet op:

 • -

  artikelen E3, E4 en J4 van de Kieswet;

 • -

  artikel E1 Kiesbesluit;

 

Besluit

 • I.

  Te benoemen tot leden van het stembureau in The Bottom:

  • 1.

   Marva Theresa Donker - Hassell, geboren op 10 juni 1954 te Saba en wonende te Banana Street 2 F te Saba.

  • 2.

   Angelita Adrianna Peterson, geboren op 19 augustus 1983 te Saba en wonende te Wall Street 10 F te Saba.

  • 3.

   Mary Anastasia Esmeralda Simmons, geboren op 15 mei 1954 te Sint Maarten en wonende te Matthew Levenstone Str. 8 F te Saba.

  • 4.

   Melissa Coromoto Rudeline Juana — Hassell, geboren op 3 april 1961 te Curacao en wonende te Water Melon Street 3 F te Saba.

   

  Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het stembureau in The Bottom:

   

  • 5.

   Helen Yvonne Gumbs — Woods, geboren op 13 januari 1958 te Saba en wonende te Range Road 4 F te Saba.

  • 6.

   Sharon Ann Marie Oleana — Hassell, geboren op 22 juni 1971 te Saba en wonende te Dinda Road 2 F te Saba.

 • II.

  Te benoemen tot leden van het stembureau in Windwardside:

  • 1.

   Ewald Edgar Sumter, geboren op 22 februari 1936 te Paramaribo (Suriname) en wonende te Thais Hill Road 18 F te Saba.

  • 2.

   Juen Shirlene Every, geboren op 15 november 1968 te Saba en wonende te Airport Road 45 F te Saba.

  • 3.

   Yvonne Bernadette Hassell — Simmons, geboren op 20 augustus 1955 te Curacao en wonende te The Point Road 5 F te Saba.

  • 4.

   Stephen Sinclair Hughes, geboren op 23 november 1971 te Sint Croix en wonende te E.A. Johnson Road 40 F te Saba.

   

  Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het stembureau te Windwardside;

   

  • 5.

   Raquel Marisa Zulaika Louisa Granger, geboren op 25 januari 1975 te Saba en wonende te Anslyn Street 7 F te Saba.

  • 6.

   Mary Caroline Thielman, geboren op 22 mei 1968 te Curacao en wonende te Anslyn Street 5 F te Saba.

 • III.

  Aan te wijzen als stemlokalen in:

  The Bottom: Sunny Valley Youth Center

  Windwardside: Eugenius Johnson Center

  Alwaar de betreffende stembureaus zitting zullen nemen.

 • IV.

  Dit besluit treedt per direct in werking.

 • VI.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Eilandsraadverkiezingen 2011.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De Eilandsecretaris De Gezaghebber