Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit van 10 augustus 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit van 10 augustus 2012
CiteertitelBesluit van 10 augustus 2012
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpIdentificatie en Registratie van Vee en huisideren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de achtste dag na die van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van de 28e mei, 2004 ter Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, art. 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2012Nieuwe regeling

18-08-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van 10 augustus 2012

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

OVERWEGENDE:

 

Dat ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huidieren (nr. 2004/01 en afgekondigd op 31 mei 2004) het

noodzakelijk is enkele beslissingen te nemen;

 

BESLUIT:

Enig artikel

In navolging van artikel 16 van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, wordt ondermeer de volgende persoon belast met het toezicht houden op de naleving van in de genoemde verordening opgenomen voorschriften: Jonathan G.A. Johnson - Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Saba

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba,

De Eilandsecretaris De Gezaghebber