Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 12 september 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 12 september 2012
CiteertitelBesluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Tweede Kamer Verkiezingen 2012
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge onderdeel VI is het besluit per direct in werking getreden. Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de dag van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Kieswet, artt. E3, E4 en J4
 2. Kiesbesluit, art. E1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2012Nieuwe regeling

14-08-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 12 september 2012

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Betreft:

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 12 september 2012.

 

Overwegende dat:

 • -

  Het in verband met het in werking treden van de Kieswet in het openbaar lichaam Saba vereist is ten behoeve van de eilandsraadverkiezingen een stembureau in te stellen;

 • -

  Er in het openbaar lichaam Saba twee stembureaus ingesteld zullen zijn, waarvan een zitting neemt in The Bottom en een in Windwardside;

 • -

  De stemlokalen van deze stembureaus gevestigd zullen zijn in The Bottom aan Sunny Valley Youth Center alsmede in Windwardside aan Eugenius Johnson Center op Saba;

 • -

  Elk stembureau bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, van wie er een voorzitter is;

 • -

  Tevens dienen voldoende plaatsvervangende leden te worden benoemd;

 • -

  De benoeming geldt tot dat de uitslag van de Verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal definitief is vastgesteld.

 

Gelet op:

 • -

  artikelen E3, E4 en J4 van de Kieswet;

 • -

  artikel E1 Kiesbesluit;

 

Besluit

 • I.

  Te benoemen tot leden van het stembureau in The Bottom:

  • 1.

   Marva Theresa Donker

  • 2.

   Mary Anastasia E. Simmons

  • 3.

   Melisa Coromoto Rudeline Juana geboren Hassell

 • II.

  Te benoemen tot leden van het stembureau in Windwardside:

  • 1.

   Ewald Edgar Sumter

  • 2.

   Yvonne Bernadette Hassell geboren Simmons

  • 3.

   Angelita Adrianna Janssens geboren Peterson

 • III.

  Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het stembureau in The Bottom :

  • 1.

   Judith Wiarda

  • 2.

   Helen Yvonne Gumbs geboren Woods

  • 3.

   Sharon Ann Marie Oleana geboren Hassell

 • IV.

  Te benoemen tot plaatsvervangende leden van het stembureau in Windwardside:

  • 1.

   Stefanie Driever

  • 2.

   Stephen Sinclair Hughes

  • 3.

   Mary Caroline Thielman

 • V.

  Aan te wijzen als stemlokalen in:

  The Bottom: Sunny Valley Youth Center

  Windwardside: Eugenius Johnson Center

  Alwaar de betreffende stembureaus zitting zullen nemen.

 • VI.

  Dit besluit treedt per direct in werking.

 • VII.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

Wnd. Eilandsecretaris De Gezaghebber