Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Aanwijsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2015
CiteertitelAanwijsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijsbesluiten Apv 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201501-02-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Oostermoer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo,

overwegende dat het in het belang van het bewaren van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en/of het aanzien van de openbare ruimte wenselijk is aanwijsbesluiten te nemen;

gelet op de bepalingen, 2:18, 2:48, 2:73,3:10, 4:13, 5:3, 5:6, en 5:8van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 van de gemeente Tynaarlo;

besluiten:

Aanwijsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015

Besluit 1.

Apv artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Conform artikel 2:18 lid 1 Apv wijst het college de volgende periode aan:

·in geval van code oranje en/of code rood op www.natuurbrandgevaar.nl.

Besluit 2.

Apv artikel 2:48 Verboden drankgebruik

Conform artikel 2:48 lid 1 Apv wijst het college de volgende gebieden aan:

·alle openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gemeente Tynaarlo.

Besluit 3.

Apv artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Conform artikel 2:73 lid 1 Apv wijst het college de volgende plaatsen aan:

 • ·

  kinderspeelplaatsen

 • ·

  schoolpleinen

 • ·

  kinderboerderijen

Besluit 4.

Apv artikel 3:10 Sekswinkels

Conform artikel 3:10 Apv wijst het college de volgende gebieden aan (zie ook kaart nummer 1):

 • ·

  de winkelgebieden:

  • o

   Eelde:

   • §

    Winkelgebied Kerkhoflaan.

   • §

    Winkelgebied Veenstukken.

  • o

   Paterswolde:

   §Winkelgebied Hoofdweg.

  • o

   Vries:

   §Oude Asserstraat en Brinkstraat.

  • o

   Zuidlaren:

   §Stationsweg (vanaf de rotonde Voorkampen), De Millystraat en Kerkbrink.

 • ·

  in de omgeving van scholen binnen een straal van 350 meter.

Besluit 5.

Apv artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Conform artikel 4:13 lid 1 en lid 2 Apv wijst het college de volgende plaatsen aan:

·alle openbare plaatsen gelegen in de gemeente Tynaarlo

Besluit 6.

Apv artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

Conform artikel 5:3 lid 1 Apv wijst het college de volgende wegen aan:

·alle openbare wegen gelegen in de gemeente Tynaarlo

Besluit 7.

Apv artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

Conform artikel 5:6 lid 1 onder a Apv wijst het college de volgende wegen aan:

·alle openbare wegen gelegen binnen de bebouwde kommen in de gemeente Tynaarlo.

Besluit 8.

Apv artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

Conform artikel 5:8 lid 1 en lid 2 Apv wijst het college de volgende wegen aan (zie ook kaart nummer 3):

·alle openbare wegen gelegen in de gemeente Tynaarlo met uitzondering van:

 • o

  het bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo;

 • o

  het bedrijventerrein Bolwerk in Zuidlaren;

 • o

  het bedrijventerrein in De Groeve;

 • o

  het bedrijventerrein de Bloemenveiling in Eelde

II. Vervallen besluiten

Met het in werking treden van dit Aanwijsbesluit vervallen de Uitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2012.

III. Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 1 februari 2015

 

Tynaarlo, 27 januari 2015

 

Ondertekening

Tynaarlo

Burgemeester en wethouders

J.T. van Nieukerken M.J.F.J. Thijsen

gemeentesecretaris burgemeester