Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Katwijk

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKatwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
CiteertitelAanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, derde lid van de Verordening commissie bezwaarschriften

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2016Wijziging

31-05-2016

gmb-2016-72982

694674
20-02-201501-01-201508-06-2016Nieuw

03-02-2015

12-2-2015, Katwijksche Post

395422

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Het college van de gemeente Katwijk;

Gelet op artikel 2, derde lid van de Verordening commissie bezwaarschriften;

besluit vast te stellen:

Artikel 1

De categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 • A.

  Bezwaarschriften gericht tegen persoonsgebonden besluiten die zijn genomen op grond van:

  • 1.

   Participatiewet;

  • 2.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • 3.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • 4.

   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

  • 5.

   Wet inburgering;

  • 6.

   Wet maatschappelijke ondersteuning (2015);

  • 7.

   Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ;

  • 8.

   Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.

 • B.

  Bezwaarschriften inzake:

  • 1.

   gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • 2.

   parkeervergunningen;

  • 3.

   leerlingenvervoer;

  • 4.

   de gemeentelijk basisadministratie;

Artikel 2

Het ambtelijk horen en de verdere behandeling van het bezwaarschrift tot de beslissing op bezwaar vindt centraal plaats op de afdeling Bedrijfsvoering door de secretarissen van de Commissie Bezwaarschriften, danwel aangewezen medewerkers van deze afdeling.

Artikel 3

De secretaris van de Commissie Bezwaarschriften kan besluiten dat in sommige zaken behandeling door de bezwaarschriftencommissie de voorkeur heeft. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van politiek gevoelige zaken.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk,

de burgemeester, de secretaris,

drs. J. Wienen drs. E. Stolk