Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Woonvisie Saba 2012 - 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingWoonvisie Saba 2012 - 2015
CiteertitelWoonvisie Saba 2012 - 2015
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling heeft geen officiële naam of citeertitel. Deze zijn toegevoegd door de redactie.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

De woonvisie zelf ontbreekt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Voorstel van het Bestuurscollege

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2012Nieuwe regeling

16-02-2012

A.B. 2012, no. 1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonvisie Saba 2012- 2015

De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba;

 

Gelet op het voorstel van het Bestuurscollege,

 

Besluit:

 

Enig artikel

de Woonvisie Saba 2012- 2015 vast te stellen

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het Openbare Lichaam Saba van 16 februari 2012 met de volgende wijziging:

Hoofdstuk 3.1. Een bij de behoefte passende woningvoorraad: blz. 15, tweede alinea:

Schrappen de zin: “Gezien het grote aantal studenten en hun huisvestingsbehoefte kan de gedachte opkomen dat ook OYOHF woonruimte zou kunnen gaan ontwikkelen voor studenten.”

 

de griffier, de voorzitter,