Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Technische uitvoeringsvoorschriften voor nummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTechnische uitvoeringsvoorschriften voor nummering
CiteertitelTechnische uitvoeringsvoorschriften voor nummering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2005Nieuwe regeling

27-09-2005

Zutphense Koerier, 12-10-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Technische uitvoeringsvoorschriften voor nummering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

gelet op artikel 3 en artikel 7 van de "Verordening naamgeving en nummering (adressen)", besluiten vast te stellen de volgende: 'technische uitvoeringsvoorschriften voor nummering"

Artikel 1 Algemeen

De algemene bepalingen van de verordening naamgeving en nummering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van toekenning van nummers

 • 1.

  De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 • 2.

  De stichter van objecten die tot hetzelfde complex behoren, nummert die objecten overeenkomstig het door burgemeester en wethouders voor de desbetreffende wijk of buurt vastgestelde systeem.

Artikel 3 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 4 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 5 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten huisnummeraanduidingen, is in overeenstemming met het inzake de uitvoering van de aanduidingen gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave1992.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,