Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Aanwijzingsbesluit ex artikel 1:3 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 1:3 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 1:3 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV, Openbare & Economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2012, art. 1:3 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2015nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad 2015, 1824

BW14-01684

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Bergen op Zoom - Aanwijzingsbesluit ex artikel 1:3 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom

 

Overwegende met toepassing van artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 evenementen aan te wijzen waarbij als indieningtermijn voor de vergunningsaanvraag acht weken zal gelden.

 

Het doel van dit besluit is dat er zo genoeg ruimte gecreëerd wordt om tot een goed advies te komen met betrekking tot het afgeven van de vergunning.

 

BESLUIT:

 

Met toepassing van artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening wijs ik onderstaande evenementen aan waarbij de indieningtermijn acht weken is:

 

Bergen op Zoom:

 

IJsbaan

 

Vastenavend

 

Koningsdag

 

Koningsdag op Wilhelminaveld

 

90’s No Limits

 

Proefmei

 

Plaatpop

 

Popfestival op de T

 

Mariaommegang

 

Jazzboz

 

Beachvolleybal

 

Concours Hippique

 

Palm Parkies

 

Roparun

 

Krabbenfoor

 

Danceboulevard

 

Kunst in de Monumenten

 

Zoomerspelen / evenementen van stichting de Vierschaar

 

BoZToberfest

 

Intocht Sint Nicolaas

 

Winterwonderboz/Elfenboz

 

Halsteren:

 

Carnaval

 

Koningsdag

 

Concours Hippique

 

Molenfeesten

 

Braderie

 

Rock over Halsteren

 

Lepelstraat:

 

Karnaval

 

Koningsdag

 

Braderie

 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit’ ex artikel 1:3 lid 2

Algemene Plaatselijke Verordening) en treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 

De burgemeester van Bergen op Zoom, 9 december 2014

Dhr. Dr. F.A. Petter