Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Aanwijzingsbesluit camera 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit camera 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit camera 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeveiligingscamera

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2009, art. 2:94

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2010nieuwe regeling

01-06-2010

Weekblad Bergen op Zoomse Bode 20-07-2010

B en W 10-00695

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit camera 2010

De burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom;

Gelet op artikel 2:94 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2009 en de Nota Herijking Cameratoezicht 2006 besluit:

1.

Op grond van artikel 2:94, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen op Zoom 2009 de bestaande camera's in de binnenstad te handhaven voor de duur van 5 jaar na het inwerking treden van dit besluit. De exacte locaties staan vermeld op de bijgevoegde kaart in de bijlage.

2.

Op grond van artikel 2:94, tweede lid van de APV de bestaande camera's ten behoeve van de het toezicht op parkeerterreinen en parkeergarages te handhaven voor de duur van 5 jaar na het inwerking treden van dit besluit.

3.

Op grond van artikel 2:94, eerste lid, vijf nieuwe vaste camera's te plaatsen ten behoeve van het toezicht op het pand Paradeplaats 33, op een paal aan De Boulevard Noord ter hoogte van het zwembad De Schelp, op een paal aan De Boulevard ter hoogte van het Strandpaviljoen, op een paal in de Stationstraat ter hoogte van het pand stationstraat 2 en op een paal aan Huijbergsestraat ter hoogte van de ingang van de Parade voor de duur van 5 jaar na het in werking treden van dit besluit. De exacte locaties staan vermeld op de bijgevoegde kaart in de bijlage.

4.

Dat bij de plaatsing van de camera's de volgende uitgangspunten zijn gevolgd:

  • Een zo sluitend mogelijk dekkingsgebied in de binnenstad van Bergen op Zoom, met name de pleinen, verbindingsstraten tussen de pleinen en straten met horecagelegenheden;

  • Zicht op horecagelegenheden waar verstoring van de openbare orde en veiligheid wordt ervaren;

  • Zicht op gebieden waar verstoring van de openbare orde door jeugdoverlast wordt ervaren;

  • Zicht op gebieden waar verstoring van de openbare orde door drugsoverlast wordt ervaren;

  • Zicht op gebieden waar verstoring van de openbare orde door overlast van dak- en thuislozen wordt ervaren;

  • Zicht op alle belangrijke invalswegen tot de binnenstad van Bergen op Zoom.

Dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na bekendmaking.

De burgemeester van Bergen op Zoom

Drs. J.M.M. Polman