Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Gebiedsaanwijzing Verbod Hinderlijk Drankgebruik Bergen op Zoom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing Verbod Hinderlijk Drankgebruik Bergen op Zoom
CiteertitelGebiedsaanwijzing Verbod Hinderlijk Drankgebruik Bergen op Zoom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageDrankverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2007, art. 2.4.8., eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2008nieuwe regeling

27-05-2008

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 8-6-2008

B en W 08-00925

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing straten alcoholverbod APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Gelet op artikel 2.4.8., eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007

Overwegende dat het ter bescherming van het woon- en leefklimaat het verbod om alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk of duurzaam onbreekbaar kunststof glas- en vaatwerk bij zich te hebben.

Het doel van deze maatregel is het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat.

Besluit:

Ter bevordering, dan wel ter voorkoming van verdere aantasting, van het woon- en leefklimaat als bedoeld in artikel 2.4.8., eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 aan te wijzen onderstaande straten en pleinen (zoals deze zijn weergegeven in het gearceerde gedeelte op de kaart “Verbod hinderlijk drankgebruik Bergen op Zoom” behorende bij dit besluit):

 • 1.

  Lourdesplein;

 • 2.

  Emmapelein;

 • 3.

  Oranjeplein;

 • 4.

  Antwerpsestraatweg (tot aan de Stalen Brug);

 • 5.

  Antwerpsestraat;

 • 6.

  Juvenaatplein;

 • 7.

  Pater Hermanstraat;

 • 8.

  Van Aldegondebaan;

 • 9.

  Pater Borrenbergstraat

 • 10.

  Galgenbaan

 • 11.

  Pater Dehonlaan;

 • 12.

  Pater Kustersstraat;

 • 13.

  Pater Luijtenpad;

 • 14.

  Glacisstraat;

 • 15.

  Erasmuslaan;

 • 16.

  Louis Porquinlaan;

 • 17.

  Kelderrmanslaan;

 • 18.

  Battuspad;

 • 19.

  Peter Vineloolaan;

 • 20.

  Plein 13;

 • 21.

  Jacob Obrechtlaan;

 • 22.

  Battusplaats;

 • 23.

  Jacob Battuslaan;

 • 24.

  Zuid Oostsingel;

 • 25.

  Obrechtplein;

 • 26.

  Van Dedemstraat;

 • 27.

  Burgemeester van Hasselstraat;

 • 28.

  Sint Josephstraat;

 • 29.

  Voetboog;

 • 30.

  Mozes de Hesplein;

 • 31.

  Achter de Koevoet;

 • 32.

  Koevoetstraat;

 • 33.

  Rozemarijnstraat;

 • 34.

  Wouwsestraat;

 • 35.

  Zuivelplein;

 • 36.

  Zuivelstraat;

 • 37.

  Lombardenstraat;

 • 38.

  Paradeplaats;

 • 39.

  Thaliaplein;

 • 40.

  Huijbergsestraat;

 • 41.

  Franse Sortie;

 • 42.

  Schoolstraat;

 • 43.

  Kloosterstraat;

 • 44.

  Korenbeursplein;

 • 45.

  Korenbeursstraat;

 • 46.

  Gouvernementsplein;

 • 47.

  Kettingstraat;

 • 48.

  Het Singeltje;

 • 49.

  Korenmarkt;

 • 50.

  Bleekveld;

 • 51.

  Pastoor Lancrietstraat;

 • 52.

  Goudenbloemstraat;

 • 53.

  Korte Bosstraat;

 • 54.

  Bosstraat;

 • 55.

  Coehoornstraat;

 • 56.

  Koepelstraat;

 • 57.

  Lindebaan;

 • 58.

  Roskamstraat;

 • 59.

  Belvederestraat;

 • 60.

  Gieterij;

 • 61.

  Vlaszak;

 • 62.

  Koepeldwarsstraat;

 • 63.

  Koepelstraat;

 • 64.

  Koepelplaats;

 • 65.

  Hooghuisstraat;

 • 66.

  Kaatsbaan;

 • 67.

  Johan Nesstraat;

 • 68.

  Fluwelenbroekstraat;

 • 69.

  Londonstraat;

 • 70.

  Achterlondon;

 • 71.

  Zuidmolenstraat;

 • 72.

  Achter De Luxor;

 • 73.

  Franciscusberg;

 • 74.

  Hoogstraat;

 • 75.

  Kerkstraat;

 • 76.

  Koningstraat

 • 77.

  Penstraat;

 • 78.

  Potterstraat;

 • 79.

  Grote markt;

 • 80.

  Achter de Zwaan;

 • 81.

  Molstraat;

 • 82.

  Fortuinstraat;

 • 83.

  Sint Annastraat;

 • 84.

  Kremerstraat;

 • 85.

  Korte Meesstraat;;

 • 86.

  Wolzakstraat;

 • 87.

  Koeveringsepoort;

 • 88.

  Klinkerstraat;

 • 89.

  Cromwielstraat;

 • 90.

  Engelsestraat;

 • 91.

  Blauwehandstraat;

 • 92.

  Kleine Kerkstraat;

 • 93.

  Lievevrouwestraat;

 • 94.

  Morganstraat;

 • 95.

  Gevangenpoortstraat;

 • 96.

  Moeregrebstraat;

 • 97.

  Beursplein;

 • 98.

  Mineurplein;

 • 99.

  Steenbergsestraat;

 • 100.

  Hofstraat;

 • 101.

  Scholiersberg;

 • 102.

  Sint Antoniusstraat;

 • 103.

  Sint Catharinaplein;

 • 104.

  Nieuwstraat;

 • 105.

  Geweldigerstraat;

 • 106.

  Mosselstraat;

 • 107.

  Wijngaardstraat;

 • 108.

  Weverstraat;

 • 109.

  Klaverstraat;

 • 110.

  Minderbroederstraat;

 • 111.

  Dumontsdreef.

Dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom d.d. 27 mei 2008

secretaris

Drs. A. Haasnoot

burgemeester

Drs. J.M.M. Polman