Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

2e wijziging legesverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2e wijziging legesverordening 2015
Citeertitel2e wijziging legesverordening 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2e wijziging legesverordening 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015Vaststelling wettelijke tarieven rijbewijzen en reisdocumenten

23-12-2014

Hofweekblad d.d. 30 december 2014

532449

Tekst van de regeling

Intitulé

2e wijziging legesverordening 2015

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en op de artikelen 2, tweede lid, en van de Paspoort;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES (Legesverordening 2015 Hof van Twente)