Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Aanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 232

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201501-01-201516-01-2016Nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad 08-01-2015, nr. 1482

15-12-2014, nummer 1161

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet ;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten

Met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren, die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid van de Invorderingswet 1990;

 • 1.

  De senior medewerker Publieksdienstverlening

 • 2.

  De medewerker Publieksdienstverlening

 • 3.

  De senior medewerker Bedrijfsvoering

 • 4.

  De medewerker Bedrijfsvoering

 • 5.

  De medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

 • 6.

  De medewerker KCC

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten.

Artikel 3

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

Artikel 4

De datum van ingang is 1 januari 2015

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit verzending van aanslagbiljetten

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4