Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar , invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffingsambtenaar , invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen
CiteertitelBesluit aanwijzing heffingsambtenaar , invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 231
 2. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dalfsen, artikel 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201501-01-201516-01-2016Nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad 08-01-2015, nr. 1480

15-12-2014, nummer 1161

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar , invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Dalfsen;

Besluit:

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1 aanwijzing heffingsambtenaar

Met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als de gemeente - ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet alsmede bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, de volgende gemeente – ambtenaar:

de Senior medewerker Publieksdienstverlening (WOZ, Belastingen en Verzekeringen) de heer G. Knol.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 1 januari 2011 in te trekken met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 3 aanwijzing invorderingsambtenaar

Met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als de gemeente - ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeente – ambtenaar:

de Eenheidsmanager Publieksdienstverlening de heer ing. M.J. Duijtshoff.

Artikel 4

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 17 juni 2008 in te trekken met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5 aanwijzing medewerkers belastingen

Met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet

 • 1.

  De senior medewerker Publieksdienstverlening

 • 2.

  De medewerker Publieksdienstverlening

 • 3.

  De senior medewerker Bedrijfsvoering

 • 4.

  De medewerker Bedrijfsvoering

 • 5.

  De medewerker KCC backoffice (burgerzaken)

 • 6.

  De medewerker KCC

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffingsambtenaar , invorderingsambtenaar en medewerkers belastingen.

Artikel 7

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8

De datum van ingang is 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Inhoudsopgave

Artikel 1 aanwijzing heffingsambtenaar

Artikel 2

Artikel 3 aanwijzing invorderingsambtenaar

Artikel 4

Artikel 5 aanwijzing medewerkers belastingen

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8