Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Aanwijzingsbesluit parkeren juli 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelasting 2015
 3. Parkeerverordening 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-07-2015intrekking

15-06-2015

Digitaal Gemeenteblad, 30 juni 2015

Onbekend.
01-01-201501-07-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Digitaal Gemeenteblad, 29-12-2014

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN JANUARI 201 5

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede,

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en de Parkeerverordening 2007,

 

besluit :

 

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN JANUARI 201 5

Artikel 1

1.Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdelen a en b van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de parkeerplaatsen in de straten:

 

GEBIED

ZONE

STRAATNAAM

BIJZONDERHEDEN

B

5

Atjehstraat

 

B

4

Ambonstraat

 

B

4

Baliplein

 

B

4

Balistraat

 

B

5

Bankastraat

 

B

4

Bataviastraat

 

B

4

Batjanstraat

 

B

5

Baurichter

 

A

1

Beltstraat

 

B

3

Beukinkstraat

 

B

8

Bilderdijkstraat

 

B

5

Billitonstraat

 

B

6

Bisschopstraat

 

B

6

Blekerstraat

Tussen Mina Krusemanstraat en Haaksbergerstraat

B

4

Boeroestraat

 

B

3

Bontweverij

 

B

5

Borneostraat

 

A

1

Boulevard - 1945, terrein I

Noordzijde

A

1

Boulevard - 1945, terrein II

Zuidzijde

A

1

Brammelerstraat

 

A

1

Brammelerdwarsstraat

 

A

1

Brandweerstraat

 

A

1

Breugelmansgaarde

 

A

1

Brinkstraat

Tussen Spelbergsweg en Mooienhof

B

4

Brinkstraat

Tussen Spelbergsweg en Hogelandsingel

B

4

Buitenzorgplein

 

A

1

Burgemeester Edo Bergsmalaan

 

A

1

Burgemeester Edo Bergsmalaan

Terrein ten zuiden van Edo Bergsmalaan

B

3

C.F. Klaarstraat

 

B

3

C.J. Snuifstraat

 

B

5

Celebesstraat

 

B

4

Ceramstraat

 

B

8

Da Costastraat

 

B

8

De Genestetstraat

 

A

1

De Heurne - Oldenzaalsestraat

Faam-terrein

B

3

De Klomp

Ten oosten van de Oldenzaalsestraat

A

1

De Ruyterlaan

 

B

5

Delistraat

 

B

7

Deurningerstraat

Tussen Molenstraat en Lasondersingel

B

4

Diepenbrockstraat

 

B

8

Dr. Benthemstraat

 

B

6

Emmastraat

Tussen Haaksbergerstraat en Minas Krusemanstraat

B

3

Espoortstraat

 

B

4

Floresstraat

 

B

7

Fortuinstraat

 

B

8

Gemeentewerfstraat

 

B

5

Getfertweg

Tussen Haaksbergerstraat en huisnummer 334

B

8

H.B. Blijdensteinlaan

Tussen Molenstraat en Lasondersingel

B

5

Haaksbergerstraat

Tussen Koningstraat en Wooldriksweg

A

1

Hengelosestraat

Tussen Molenstraat en Fortuinplein

B

7

Hengelosestraat

Tussen Fortuinplein en nr. 100

A

1

Hermandad

Parkeerterrein bij ingang Nijverheidstraat

A

1

Hermandad

Parkeergarage Hermandad

B

4

Heutinkstraat

Tussen Molukkenstraat en de Hogelandsingel

A

1

Hoedemakerplein

 

A

1

Hoge Bothofstraat

Parkeerterrein

B

3

Hoge Bothofstraat

 

B

3

Hoog en droog

 

B

4

Hoogstraat

 

B

4

Javastraat

 

B

4

J.Obrechtstraat

 

B

4

J.P. Sweelinckstraat

 

B

5

Karimatastraat

 

A

1

Kortelandstraat

 

B

6

Kortenaerstraat

 

B

7

Kottendijk

Tussen Deurningestraat en Boddenkampsingel

B

3

Kremersmaten

Ten westen van de Benninkburg

A

1

Kuipersdijk

Tussen Mooienhof en Spelbergsweg

B

4

Kuipersdijk

Tussen Spelbergsweg en Varviksingel

B

8

Lasondersingel

Zuidzijde tussen H.B. Blijdensteinlaan en Oldenzaalsestraat

B

8

Lasonderstraat

Vanaf Dr. Benthemstraat tot en met kruising De Costastraat

A

1

Ledeboerstraat

 

B

3

Lipperkerkstraat

Tussen De Klomp en C.J. Snuifstraat

B

4

Lombokstraat

 

A

1

M.H. Tromplaan

Tussen De Ruyterlaan en Hoedemakerplein

B

6

M.H. Tromplaan

Tussen Stadsmatenstraat en De Ruyterlaan

B

4

Madoerastraat

 

B

5

Medanstraat

 

A

1

Molenstraat

 

A

1

Molenstraat

Parkeerterrein tussen Parallelweg en Molenstraat

B

4

Molukkenstraat

 

A

1

Mooienhof

 

B

8

Multatulistraat

 

B

6

Nassaustraat

 

B

8

Nicolaas Beetsstraat

Vanaf Dr. Benthemstraat tot nr. 21 oneven en 42 even

B

8

Niermansgang

Parkeerterrein

B

8

Niermansgang

 

B

6

Nieuwstraat

 

B

8

Nieuwe Schoolweg

 

A

1

Nijverheidstraat

 

A

1

Oldenzaalsestraat

Tussen Boulevard 1945 en Molenstraat, inclusief parkeerterrein tussen de Oldenzaalsestraat en De Heurne en parkeerterrein achter de Klanderij

B

8

Oldenzaalsestraat

Vanaf Molenstraat tot nr. 138

A

1

Overduingaarde

 

A

1

Parallelweg

 

B

3

Pelmolenstraat

 

B

4

Perikplein

Parkeerplaats einde van het plein nabij Kuipersdijk

B

4

Perikweg

Vanaf Brinkstraat tot kruising met Javastraat

A

1

Piet Heinstraat

 

B

8

Potgieterstraat

 

B

6

Prinsestraat

 

B

6

Pyrmontstraat

 

B

7

Raiffeisenstraat

 

B

3

Reudinkstraat

 

B

4

Richard Holstraat

 

B

4

Rietmolenstraat

 

A

1

Ripperdastraat

 

B

4

Semarangstraat

 

B

4

Soendastraat

 

B

4

Soerabaiastraat

 

B

4

Spelbergsweg

 

B

6

Stadsmatenstraat

 

B

8

Staringstraat

 

A

1

Stationsplein

 

B

5

Sumatrastraat

 

B

4

Ternatestraat

 

B

4

Timorstraat

 

B

3

Tweede Bothofdwarsstraat

Tussen Hoge Bothofstraat en Lipperkerkstraat

B

8

Van Alphenstraat

 

A

1

Van Essengaarde

 

A

1

Van Galenstraat

 

A

1

Van Lochemstraat

 

B

4

Varviksweg

 

B

3

Veenstraat

 

B

3

Veenstraat

Terrein aan zuidzijde Veenstraat

B

8

Visserijstraat

 

B

8

Visserijterrein

 

B

6

Waldeckstraat

 

A

1

Wenninkgaarde

 

B

3

Wilhelminastraat

Parkeerterrein tussen W. Alexanderstraat en Wilhelminastraat

B

3

Wilhelminastraat

Tussen Oldenzaalsestraat en Lipperkerkstraat

B

5

Wooldriksweg

 

B

5

Zuiderspoorstraat

Tussen Wooldriksweg en Delistraat

A

1

Zuidmolenstraat

 

2.Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een belanghebbenden vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2015, de parkeerplaatsen in de straten:

 

GEBIED

ZONE

STRAATNAAM

BIJZONDERHEDEN

A

1

Achter 't Hofje

 

B

3

Beatrixstraat

 

A

1

Boulevard 1945

Terrein I, zone Boulevard Noord

A

1

Boulevard 1945

Terrein II, zone Boulevard Zuid

B

4

Javastraat

Tussen huisnummer 15 de kruising met de Perikweg

B

3

Julianastraat

 

A

1

Kalanderplein

 

B

4

Perikplein

 

B

4

Soendastraat

Vanaf nr. 3 tot einde van de straat

B

4

Spelbergsweg

Tussen huisnummer 6 en 44

B

7

Van der Capellenstr.

Zuidwest-zijde

B

3

Willem-Alexanderstraat

 

Artikel 2
 • 1.

  De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 19:00 uur;

  • -

   koopzondagen van 12.00 tot 19.00 uur;

  • -

   nationaal erkende feestdagen van 12:00 tot 19:00 uur;

  • -

   donderdagavond en overige koopavonden van 19:00 tot 21:00 uur;

 • 2.

  Het parkeren op parkeerplaatsen, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zondag van 00:00 uur tot 24:00 uur.

Artikel 3
 • 1.

  De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) door middel van:

  • -

   contante betaling;

  • -

   een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard;

  • -

   een pinbetaling.

 • 3.

  Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00, hetzij met bankbiljetten van € 5,-, € 10,- en € 20,- worden voldaan.

 • 4.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur kan tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 5.

  Op alle plaatsen, met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter, dient de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4
 • 1.

  De begripsomschrijvingen uit de Verordening Parkeerbelastingen 2015 zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in de “Huis aan Huis” en treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2015”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2014,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

De Secretaris, De Burgemeester,

M.J.M. Meijs P.E.J. den Oudsten