Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wijziging enkele regelingen vanwege de opheffing van de deelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging enkele regelingen vanwege de opheffing van de deelgemeenten
CiteertitelWijziging enkele regelingen vanwege de opheffing van de deelgemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad 2014-181

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 170 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

09-12-2014

Gemeenteblad 2014-181

gelezen het voorstel van de Algemeen Directeur van de Bestuursdienst van 9 december 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenteblad 2014

Wijziging enkele regelingen vanwege de opheffing van de deelgemeenten

De Burgemeester van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de Algemeen Directeur van de Bestuursdienst van 9 december 2014;

gelet op artikel 170 Gemeentewet;

overwegende, dat het vanwege de opheffing van de deelgemeenten noodzakelijk is enkele regelingen daarop aan te passen;

besluit vast te stellen:

Wijziging enkele regelingen vanwege de opheffing van de deelgemeenten

Artikel I

Het Besluit uitzondering vrijstelling op de exploitatievergunningplicht 2013 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 onder de leden 4, 5, 8 en 10 wordt telkens ‘de deelgemeente’ vervangen door: het gebied.

Artikel II

De Beleidsregels vuurwerkverkooppunten Rotterdam worden als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 3.2 vervalt: ‘deelgemeente c.q.’.

B

De tweede alinea van paragraaf 1.2.2 van bijlage 2 komt als volgt te luiden:

De verkooppunten zijn verdeeld over 14 gebieden. Het gebied Feijenoord heeft de meeste verkooppunten (twaalf). Ook in de gebieden Delfshaven en Centrum is een clustering van verkooppunten waar te nemen. Hier bevinden zich meerdere verkooppunten in één straat. Deze verkooppunten zijn voor een groot deel gevestigd in de directe omgeving van woningen.

C

In paragraaf 4 van bijlage 2 wordt het woord ‘deelgemeente’ vervangen door: gebied.

Artikel III

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2015.

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 9 december 2014.

De burgemeester,

ing. A. Aboutaleb

 

 

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 12 december 2014 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)