Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009, 2e wijziging 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009, 2e wijziging 2013
CiteertitelMandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009, 2e wijziging 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagemandaatbesluit 22 augustus 2013 pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201326-03-2014nieuwe regeling

13-08-2013

de Geulbode 21 augustus 2013

besluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meerssen 2009, 2e wijziging 2013