Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

1e Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2014
Citeertitel1e Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 220 t/m 220 h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201401-01-2015Gemeentewet, art. 220 t/m 220h

26-11-2014

Gemeenteblad, 18 december 2014

2014-002105

Tekst van de regeling

Intitulé

1e Wijzigings verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

De raad van de gemeente Deventer,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014, nummer 871884, team Belastingen.

 

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

1e Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende verordening:

1e Wijzijgingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

Artikel 1. Belastingtarieven

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting 0, 2411%;

b. de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1339%;

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2978%.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘1e Wijzigingsverordening onroerende-zaakbelastingen2014’.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 2014.

 

De raad voornoemd,

de griffier,         de voorzitter

 

 

drs. S.J. Peet    ir. A.P. Heidema